Op de obligatiemarkten zakte de Duitse 10- jaarslening afgelopen donderdag naar een nieuw dieptepunt van 2,89% (nu 3,02%). De rente is nu dermate laag dat velen zich afvragen of hier sprake is van een ‘obligatiebubble'.

Obligatiezeepbel?

Op de obligatiemarkten zakte de Duitse 10- jaarslening afgelopen donderdag naar een nieuw dieptepunt van 2,89% (nu 3,02%). De rente is nu dermate laag dat velen zich afvragen of hier sprake is van een ‘obligatiebubble’. Een reden voor een mogelijke stijging van de lange rente is de hogere financieringsbehoefte van overheden.

Zij krijgen te kampen met hogere begrotingstekorten en moeten derhalve meer gaan lenen. Die grotere tekorten zijn echter voor een belangrijk deel een gevolg van een slechter draaiende economie. Voorop staat dat de rente in essentie een weerspiegeling van de lage groei- en inflatieverwachtingen is. Zolang er geen indicaties van een conjunctuurherstel zijn, blijft naar de inschatting van SNS Securities Research de invloed van de tekortfactor beperkt en zal de obligatierente weinig ruimte hebben om te stijgen. Op termijn verwachten zij wel een wat hogere rente (12-maands prognose 3,75%). Als de monetaire en fiscale maatregelen om de economie te stimuleren niet aanslaan zou de rente evenwel beduidend lager kunnen uitkomen.

De aandelenmarkten komen recentelijk in een iets rustiger vaarwater, waaraan nieuwe steunmaatregelen voor banken in de VS en het VK mede debet aan lijken te zijn. Er is even wel nog geen sprake van een duidelijk uitbodemingspatroon, laat staan van een nieuw momentum. Daarmee is de kans op een ‘bear market rally’ klein. Meer fundamenteel denken zij dat er geen sprake kan zijn van een serieus beursherstel zolang er geen zicht is op een einde aan de conjunctuurneergang.

Bron: SNS Securities Research

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/obligaties/obligatiezeepbel/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo