DAX-systeem: van € 7.000 naar € 33.769

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


In de laatste weken van 2008 zakte de dollar opnieuw ver weg. Een belangrijke oorzaak was waarschijnlijk dat de Fed aangaf een erg agressief beleid te zullen voeren om deflatie te voorkomen.

Dollar blijft dit jaar onder druk

In de laatste weken van 2008 zakte de dollar opnieuw ver weg. Een belangrijke oorzaak was waarschijnlijk dat de Fed aangaf een erg agressief beleid te zullen voeren om deflatie te voorkomen. De ECB daarentegen liet wat sussende geluiden horen en gaf te kennen het monetaire beleid gedoseerd in te zullen zetten.

Ook qua fiscaal ingrijpen (en dus gefinancierd door grotere tekorten) lijkt de Amerikaanse regering minder remmingen te kennen dan in Europa het geval is. Inmiddels lijken de markten ervan overtuigd te raken dat ook de ECB door omstandigheden gedwongen zal worden het monetair beleid groffer in te zetten.

SNS Securities is daar nog niet zo van overtuigd, al was het alleen maar omdat verdere renteverlagingen waarschijnlijk niet erg effectief zullen zijn. De dollar zal dit jaar naar hun verwachting dan ook onder druk blijven liggen.

Voorlopig pleit hiertegen dat Duitsland zijn eerste staatslening van dit jaar met moeite heeft geplaatst. Van de geplande EUR 6 mld werd slechts EUR 5,25 mld binnengehaald. De concurrentie met bedrijfsobligaties is dan ook groot.

De consensus is dat de spreads op bedrijfsobligaties dit jaar fors in zullen komen en bedrijven moeten nog steeds erg aantrekkelijke rentes aanbieden om hun obligaties geplaatst te krijgen. In de VS was de plaatsing van een tienjaars lening afgelopen week daarentegen wel een succes.

Bron: SNS Securities Research

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/economie/valuta/dollar/dollar-blijft-dit-jaar-onder-druk/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo