DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Als we kijken naar de ontwikkeling van de wereldeconomie in de afgelopen 40 jaar valt één ding duidelijk op: Het is niet Amerika die marktaandeel verliest maar juist Europa die relatief inlevert.

Niet de VS maar Europa zakt

Als we kijken naar de ontwikkeling van de wereldeconomie in de afgelopen 40 jaar valt één ding duidelijk op: Het is niet Amerika die marktaandeel verliest maar juist Europa die relatief inlevert. Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

marktaandeel van regio's in de wereldeconomie van 1969-2009

marktaandeel van regio's in de wereldeconomie van 1969-2009

Een verrassende conclusie omdat vaak wordt beweerd dat Amerika aan het aftakelen is. Uit deze cijfers blijkt echter dat het marktaandeel van de Verenigde Staten in de afgelopen 40 jaar vrijwel constant is gebleven en dit jaar zelfs licht is gestegen. (26,7%)

Het is tevens opmerkelijk dat het Europese marktaandeel (EU-15 landen) in de wereldeconomie gedaald is van circa 36% in 1969 naar slechts 27% in 2009. Het Midden-Oosten, rijk aan oliereserves heeft het desondanks niet ver geschopt. Het marktaandeel van die regio is licht toegenomen van 2,23% in 1969 naar 3,16%. (grafiek toont Midden-Oosten inclusief Afrika) Een andere ontwikkeling is de opkomst van Azië.

De wereldeconomie is in reële termen (gecorrigeerd voor inflatie) in de periode 1969-1990 verdubbeld en is sindsdien nog eens met 60% toegenomen. Hierdoor ligt de wereldproductie driemaal hoger dan in 1969.

De groei in Azië is in deze grafiek niet ten koste gegaan van het Amerikaanse marktaandeel. Vaak wordt een “opkomst en ondergang van wereldmachten” verondersteld. Maar hier lijkt Amerika zich toch te handhaven. Wel zien we dat de marktaandelen van de VS, Europa en Azië naar elkaar toegroeien.

De grafiek geeft 91% van de wereldeconomie weer. Canada en andere Europese landen buiten de EU-15 zijn buiten beschouwing gelaten.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/economie/niet-de-vs-maar-europa-zakt/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

Reacties (4 reacties)

Toon: Nieuwste | Oudste

 1. sticky fingers says:

  Wat een geklets, wat is de bron ook alweer? en uit welk land? Ministerie van landbouw?
  Al eens gehoord van manipulatie?
  Kijk eens in detroit hele dicht gespijkerde wijken mensen in tentenkampen etc.,
  Dit artikel draagt bij aan een wereld waarin alles vertekend en gemanipuleerd wordt weergegeven.
  Ik zou eens wat meer objectieve bronnen gaan zoeken en meer realistische cijfers te voorschijn toveren.

 2. henk korbee says:

  Het ‘aftakelen’ van de VS wordt gebruikt om de dollar omlaag te manipuleren. Het is gewoon een spel om de knikkers want achteraf – na tientallen jaren – weet men pas dat een ‘wereldrijk’ ten onder gegaan is aan een stel oorzaken.
  Wat percentages betreft, die wantrouw ik bij voorbaat want men stelt eerst vast wat men wil berekenen om daarna in de buurt van je wensen uit te komen.

 3. Victor says:

  Het zal me niet verbazen als het verschil tussen de VS en de EU15 precies overeen komt met bevolkingsgroei.
  En dat ons BNP per inwoner vrijwel gelijkmatig gegroeid.
  Dus wat is het probleem nou eigenlijk?

 4. Tv says:

  leuke grafiek, erg verhelderend en waar.

wp-puzzle.com logo