DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Veel topbanken VS niet levensvatbaar

De resultaten van de  “stress test” voor Amerikaanse banken zien er erg slecht uit.  Van de negentien topbanken zijn 16 banken technisch insolvabel. En van die 16  kan geen één bank een verstoring van de cashflow of een verdere toename van de slechte leningen aan. Dat meldt de blog van Turner radio network.  Als slechts twee van hen kopje onder gaat, zullen ze gezamenlijk het resterende bedrag van het Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) opsouperen.

Van de 19 top Amerikaanse banken zitten de vijf grootste in de gevarenzone. Zij zijn dermate gecapitaliseerd, dat er serieuze twijfel is over hun vermogen om door te gaan met hun activiteiten. De vijf grootste banken hebben een kredietrisico gerelateerd aan hun handelsactiviteiten die groter is dan hun vermogen. In het bijzonder zijn er vier banken (JPMorgan Chase, Goldman Sachs, HSBC Bank America en Citibank) die enorme risico’s hebben genomen.

De kredietportefeuille van de Bank of America bedroeg 179% van het risicovolle kapitaal. Voor Citibank was dit 278% en voor JPMorgan Chase 382%. Goldman Sachs spant de kroon met 1.056%! Dat is meer dan het tienvoudige kapitaal van de bank.

Er zijn serieuze twijfels of JPMorgan Chase, Goldman Sachs,Citibank, Wells Fargo, Sun Trust Bank en  HSBC Bank USA in leven kunnen blijven. Ook  lopen 1800 regionale banken en kleinere instituties het gevaar om ondanks overheidssteun te falen.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/economie/kredietcrisis/veel-topbanken-vs-niet-levensvatbaar/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo