DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Cry wolf slaat op de jongen uit de fabel die zo vaak riep, dat niemand hem meer geloofde. Kan dat ook gebeuren met degenen die waarschuwen voor non-betaling op de Amerikaanse schuld?

U.S.A.: cry wolf?

De financiële markten kunnen zich in de eerste dagen van de nieuwe handelsweek zorgen maken over het bereiken van een akkoord over het begrotingstekort in Amerika en later in de maand de verhoging van het schuldenplafond (door acties van de Tea Party zijn beide afzonderlijke items met elkaar verbonden). Zonder verruiming mag de regering in Washington niet méér lenen en dreigt  een sluiting van overheidsdiensten. Uiteindelijk zou dit kunnen uitlopen op onvoldoende middelen om  de rente op US Treasuries te betalen en dan komt een financieel armageddon met wereldwijde consequenties naderbij.

Waar hebben wij deze angst meer gezien? Ja inderdaad, het is een terugkerend fenomeen elke keer dat er over tekort en schuldenplafond moet worden gesproken. Democraten en Republikeinen staan telkens haaks tegenover elkaar. Dit is gebeurd in oktober vorig jaar (zie: In de begrotingsafgrond: nu of nooit) en opnieuw in februari van dit jaar toen de  sequestration (de automatische verlaging van alle uitgaven met een vast percentage) van kracht werd..

Maar elke keer wordt er toch op het laatste moment een akkoord bereikt, waardoor het ergste kan worden afgewend. Is er dan sprake van cry wolf ? De uitdrukking die verwijst naar het jongetje uit de fabel die zo vaak riep dat de wolven eraan kwamen, dat niemand hem meer geloofde. Ook niet toen ze er echt aankwamen. Hoe groot is de kans dat het nu wel misgaat?

De Republikeinen hangen dit keer hun medewerking op aan het al dan niet doorgaan van “Obamacare” , het ambitieuze hervormingsprogramma voor de sociale zekerheid. 48 miljoen onverzekerde Amerikanen zouden hierbij onder een verplichte verzekering komen te vallen. Het geeft vooral aan hoe gepolariseerd de politiek in de V.S. is geworden. Toen men er bij de onderhandelingen in februari niet uitkwam, traden allerlei automatische bezuinigingen in werking ter grootte van $ 85 mrd aan uitgaven, i.e. 2% van het totaal aan federale uitgaven. Door uitzonderingen zijn individuele onderdelen van de begroting vaak veel sterker getroffen. Naar schatting heeft dit in 2013 1,5% aan economische groei gekost, maar het tekort is teruggebracht van $ 1.087 mrd in fiscaal jaar 2012 naar $ 642 mrd in 2013 (een tekort onder 5%).

Hoewel er dus is gebeurd wat de Republikeinen wilden, namelijk een terugdringen van het tekort, heeft dit de partijen niet nader tot elkaar gebracht. De verplichte ziekteverzekering wordt als een onaanvaardbare aantasting van de individuele vrijheid van de burger gezien.

Een  shutdown van de overheid lijkt nu waarschijnlijker dan in maart van dit jaar. De laatste keer dat een shutdown plaatsvond was eind 1995 onder President Clinton en die duurde 28 dagen. Een sluiting van – in eerste instantie – niet-essentiële overheidsdiensten in oktober is overkomelijk. Echter in combinatie met de weigering om het schuldenplafond te verhogen kan dit tot dramatische gevolgen leiden. Op 17 oktober moet er overeenstemming zijn om de limiet van $ 16.700 mrd voor de federale schuld te verhogen.

Nu er op zondagavond geen last minute akkoord is, lijkt  de shutdown onvermijdelijk. Dit zal veel extra onrust op de markten brengen. Naarmate de tijd voorschrijdt zal de nervositeit toenemen met de kans op lagere koersen. Wie zal het eerste met de ogen knipperen? Waarschijnlijk de Republikeinen die de zwarte piet krijgen toegespeeld. En het compromis dat dan wordt gevonden, geeft rust tot de volgende keer dat er begrotingsonderhandelingen nodig zijn. Of gaat het dit keer anders?

Franke J. Burink
Castanje Vermogensbeheer
www.castanje.nl

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/economie/economie-vs/u-s-a-cry-wolf/

Gerelateerde artikelen:

Franke Burink

Franke Burink is partner/vermogensbeheerder bij Castanje Vermogensbeheer, sinds 1 januari 2013 gefuseerd met FinalTrust Vermogensbeheer. Hij is secretaris van de Vereniging van Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs (VEOV). Tot 2000 was Franke o.a. werkzaam als econoom en private banker bij ABN AMRO Bank. Hij heeft gepubliceerd over rente- en valutabewegingen en het monetaire beleid in de OECD-landen.

facebook twitter

verkorte link:


top

Reacties (3 reacties)

Toon: Nieuwste | Oudste

 1. ivet says:

  ze komen tot dusver vast glansrijk uit de BKR-toets…ze zijn bekend, achterstallige betalingen worden altijd opgevangen door kredietlimiet verhogingen. De hoeveelheid A-meldingen hebben ze zowaar in iets heel positiefs weten om te buigen.
  Misschien een idee voor bedrijven die verlegen zitten om krediet?: betaal zelf je kredietbeoordelaars!

  Sinds het bestaan vd FED is nog nooit een staatsschuld afgelost en doorgaans de ene lening met de andere lening afgelost.

 2. Edwin says:

  Lagere koersen op indexen, los gezien van dit schuldenplafond is pas ‘cry wolf’ ! Je kunt lullen als Brugman dat dit eraan komt, en dat het geen ‘oorzaak’ van buiten heeft, maar geloven doet niemand het. US markten zijn gewoon bezig een patroon af te maken, welk uiteindelijk een flinke bearmarkt tot gevolg heeft.

 3. Broca .. says:

  Klopt ja geloven doet niemand het..al vanaf voorjaar .

wp-puzzle.com logo