DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Het gevaar van contamination , om de Engelse uitdrukking te gebruiken, van Portugal en Ierland is iedereen bekend. Deze landen hebben ook gebruik gemaakt van de Europese steunmaatregelen.

Contaminatie: ook België en Italië?

In het Nederlands is “contaminatie” een taalkundig begrip dat betrekking heeft op het dooreenhalen van verschillende uitdrukkingen, waardoor een verkeerd geheel ontstaat. Bijvoorbeeld dat kost duur is een contaminatie van dat is duur en dat kost veel.

Een tweede betekenis is meer medisch van aard: besmetting, besmeuring, infectie.  In het verband van de Europese schuldencrisis hebben de economen deze laatste betekenis overgenomen om het gevaar aan te geven dat de Griekse wond ook andere landen kan infecteren.

Op het moment van schrijven moeten de Europese regeringsleiders nog beslissen over een € 12 mrd nieuwe schijf aan eurokredieten voor Griekenland. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy zijn het al eens geworden over de stelling dat private crediteuren van Griekenland – banken en pensioenfondsen – “vrijwillig”  moeten meewerken aan de financieringsoperatie. In wezen gaat het nu nog om het verdelen van de pijn. Het idee dat door tijd te rekken de problemen minder worden – want door inflatie en economische groei krijgen banken en landen meer lucht – is inmiddels door de feiten achterhaald: Griekenland zal in een of andere vorm zijn schulden moeten herstructureren.

Het gevaar van contamination , om de Engelse uitdrukking te gebruiken, van Portugal en Ierland is iedereen bekend. Deze landen hebben ook gebruik gemaakt van de Europese steunmaatregelen. Ook Spanje hoort in het rijtje PIGS-landen thuis, ons inziens niet helemaal terecht, in ieder geval niet goed te vergelijken met de drie andere landen.

Nu is door de voorzitter van de eurozone en Luxemburgs premier, Jean-Claude Juncker, gewaarschuwd voor een uitbreiding van de schuldencrisis naar België en Italië. De hoge schuldenlast van deze twee brengt hen in de gevarenzone. Tegelijkertijd heeft Moody’s gewaarschuwd dat de rating van Italië onder review staat. Nu staat Italië met Aa2 nog twee tikken onder de Aaa-toprating.

In onderstaande grafiek staan de overheidsfinanciën van België weergegeven (Bron: FDA).

Overheidsfinanciën van België

Overheidsfinanciën van België

De begrotingstekorten lijken onder controle (-3,5% in 2012), maar het absolute niveau van de overheidsschuld is met 110% van het BBP te hoog. Op de achtergrond speelt natuurlijk de verdeeldheid tussen Vlaanderen en Wallonië.
Een advies op internet aan de Luxemburgse premier: Beste Juncker, De oplossing : Annexeer Wallonië , Dan zal de nieuwe staat Walluxonië misschien, nog geviseerd zijn door U , en Vlaanderen Financieel Veilig zijn. (hoop ik).

Ondanks de hoge schulderfenis lijkt België het vertrouwen van de financiële markten te kunnen behouden. In Italië is de situatie wat ernstiger. Structureel loopt de economische groei in Italië al tien jaar achter bij Europa en hervormingen vinden te traag plaats.

Overheidsfinanciën Italië

Overheidsfinanciën Italië (Bron: FDA)

En waar België een spaaroverschot heeft, kent Italië ook nog een lopende rekeningtekort.
Premier Berlusconi heeft de afgelopen maanden politieke en electorale steun verloren. Zijn neiging om populistische maatregelen te nemen om die steun te herwinnen, zal toenemen, maar geen applaus krijgen van de financiële markten.

Als groot industrieland en Founding Father van de EG heeft Italië met een schuld van € 1800 mrd een molensteen om haar nek hangen. De markten beginnen nu te vragen om dit probleem eens serieus aan te pakken. Berlusconi heeft een paar lelijke klappen moeten incasseren.

Aanslag op Berlusconi

Aanslag op Berlusconi

De West-Europese landen hebben in het verleden te veel kredieten nodig gehad om te investeren en hun levensniveau op peil te houden. Niet alleen de federale overheden, maar ook regionale en lagere overheden hebben zich teveel in de schulden gestoken. Maar ook bedrijven en particulieren zijn daarin te ver gegaan. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheekschuldenberg in Nederland. Dat komt in deze periode allemaal op de voorgrond.

Het zal een onrustige zomer worden.

Franke Burink
Castanje Vermogensbeheer

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/economie/contaminatie-ook-belgie-en-italie/

Gerelateerde artikelen:

Franke Burink

Franke Burink is partner/vermogensbeheerder bij Castanje Vermogensbeheer, sinds 1 januari 2013 gefuseerd met FinalTrust Vermogensbeheer. Hij is secretaris van de Vereniging van Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs (VEOV). Tot 2000 was Franke o.a. werkzaam als econoom en private banker bij ABN AMRO Bank. Hij heeft gepubliceerd over rente- en valutabewegingen en het monetaire beleid in de OECD-landen.

facebook twitter

verkorte link:


top

Reacties (1 reactie)

Toon: Nieuwste | Oudste

  1. ForcefielD says:

    Ik ben benieuwd naar uw mening waarom Spanje er enigszins onterecht in het PIIGS rijtje staat?
    Als fundamentalist is een werkloosheidcijfer van 20% desastreus voor een economie! Nu snap de gecompliceerde verhouding wel, maar toch.
    Ierland die word geholpen heeft dat niet eens. Ik zou Spanje juist gevaarlijker vinden, mocht het fout gaan dan is er geen snel of middellange herstel periode… dan is het een periode van decennia. En dan heb je de grootste bank van Europa onder je dak zitten:P het kan soms raar lopen…Maar waarom Spanje? je hoeft het niet te vergelijken, maar ben wel benieuwd naar uw argumenten.

wp-puzzle.com logo