DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Onlangs vertelde een in ons bedrijf geïnteresseerde belegger dat hij tijdens zijn oriëntatieronde naar een nieuwe vermogensadviseur alleen maar negatieve verhalen hoorde over de andere vermogensadviseurs.

Onafhankelijk vermogensadvies

Onlangs vertelde een in ons bedrijf geïnteresseerde belegger dat hij tijdens zijn oriëntatieronde naar een nieuwe vermogensadviseur alleen maar negatieve verhalen hoorde over de andere vermogensadviseurs. Zelf was hij al gedesillusioneerd geraakt over zijn huidige bank. De goede man zag het bijkans niet meer zitten en zat vol twijfels en achterdocht. Reuze jammer dat dit zijn recente ervaringen zijn met de financiële sector.

Een penningmeester van een goede doelen organisatie vertelde mij in diezelfde week dat hij al zes maanden op zoek was naar een echt onafhankelijk adviseur, maar steeds weer tot de conclusie kwam dat die zogenaamde onafhankelijkheid ver te zoeken was. Hierop vroeg ik hem hoe hij ‘onafhankelijkheid’ definieert? Zijn antwoord luidde: “Voor mij is een adviseur honderd procent onafhankelijk als zijn inkomen niet afhankelijk is van de producten die hij adviseert. Dus geen retourprovisie, plaatsingsfee, jaarlijkse  bestandvergoeding en dergelijke. Wij kregen een principiële discussie die er in uitmondde dat wij gezamenlijk concludeerden, dat een adviseur ook ten opzichte van zijn klanten volledig onafhankelijk dient te zijn.

De financiële sector heeft er de laatste jaren in vele opzichten een potje van gemaakt. De sector heeft zichzelf en haar klanten hiermee een slechte dienst bewezen. Het is de hoogste tijd om weer op een eerlijke en transparante basis zaken te gaan doen. Daar hoort ook bij dat adviseurs hun klanten open en reëel informeren over de voor- en nadelen van bepaalde beleggingen. Men zal hierbij vooral aandacht moeten schenken aan het kostenplaatje en de gevolgen die deze kosten hebben op het rendement.

U zou eens moeten weten hoe vaak er over bijvoorbeeld indexbeleggen, door adviseurs die daar weer belang bij hebben, ronduit onzinverhalen worden verteld en zaken volstrekt uit het verband worden gerukt. Als ik al deze kletsverhalen zou moeten weerleggen dan zou ik daar meer dan een dagtaak aan hebben. U als beleggers, moet erop kunnen vertrouwen dat financieel specialisten u goed, grondig en zonder direct eigen belang informeren.

Wat dat betreft is het de hoogste tijd dat de financiële sector zich uitsluitend nog maar door één ding laat leiden en dat is het belang van de klant. Misschien dat zij dan weer stukje bij beetje het vertrouwen van het beleggerspubliek kan terugwinnen.

Mijn volgende artikel zal gaan over: hoe je als particuliere belegger een gekwalificeerde en onafhankelijke vermogensbeheerder kan selecteren.

Peter van der Slikke
www.topcapital.nl

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/beleggen/onafhankelijk-vermogensadvies/

Gerelateerde artikelen:

Peter van der Slikke

Peter van der Slikke is partner bij TOP Capital Vermogensadvies. Peter heeft Personeelswerk en Bedrijfskunde gestudeerd en diverse functies in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het vrijwilligerswerk vervuld. Peter was van 1980 tot 2007 in verschillende functies op de zakelijke en particuliere markt werkzaam binnen ABN AMRO Bank, de laatste 13 jaar in de functies van Senior Private Banker, Senior Beleggingsadviseur en als Commercieel Directeur. Hij heeft tussentijds ruim 1,5 jaar gewerkt als directeur Private Banking Amsterdam bij van Lanschot Bankiers.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo