Duurzaam heeft de toekomst, dat lijdt geen twijfel. De groen- en duurzame beleggingsfondsen en allerlei andere duurzame financiële producten schieten als paddenstoelen uit de grond.

Duurzaam rendement

Duurzaam heeft de toekomst, dat lijdt geen twijfel. Een groeiend aantal bedrijven koketteert er al dan niet terecht mee duurzaam te zijn en de groen- en duurzame beleggingsfondsen en allerlei andere duurzame financiële producten schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is wel zaak u bij investeringen in duurzaamheid niet alleen te laten leiden door ideologische motieven, maar bij deze beleggingen er ook op te letten dat deze een duurzaam rendement opleveren.

Duurzaam beleggen verschilt niet wezenlijk van ‘gewoon’ beleggen. De samenleving en de politiek verwachten steeds meer aandacht voor duurzaamheid. Het is een vorm van beleggen waarbij bij de investeringsbeslissing additionele factoren eveneens een rol spelen. Zo worden de gevolgen voor mens en milieu, maar ook zaken als mensenrechten en sociale verhoudingen meegewogen.

Volgens cijfers van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) heeft de Nederlandse duurzame beleggingsmarkt vorig jaar een groei van 22 procent doorgemaakt. De instroom van nieuw geld heeft vooral plaatsgehad bij duurzame beleggingsfondsen en in afnemende mate bij de voorheen veelal gepromote fiscaalvriendelijke groenfondsen. Laatstgenoemde fondsen moeten minimaal 70 procent van het ingelegde vermogen uitlenen aan door de overheid erkende groenprojecten om hun deelnemers tot een maximum van 55.145 euro per persoon voor de belastingvrijstelling in box drie in aanmerking te laten komen. Daar bovenop geldt er in box één een heffingskorting van 1,3 procent, waardoor het totale fiscale voordeel op 2,5 procent uitkomt. Doordat het hier om leningen binnen de groenregeling gaat, zal het maximaal te behalen rendement inclusief dit fiscale voordeel, relatief laag blijven.

Bij duurzame beleggingsfondsen verschilt de definitie van wat duurzaam is per fonds. Grofweg zijn er twee richtingen te onderscheiden, de ‘negative approach’ en de ‘best in class’, al zijn natuurlijk ook combinaties mogelijk. Bij deze eerste worden bepaalde (typen van) ondernemingen uitgesloten (denk onder andere de wapen- en tabakindustrie), bij de andere worden de beste ondernemingen uit een bepaalde sector geselecteerd. Hierbij worden geen sectoren bij voorbaat al uitgesloten. In de praktijk houdt dat in dat ook bedrijven uit bijvoorbeeld vervuilende sectoren tot de mogelijkheden behoren, mits deze binnen hun sector maar een voortrekkersrol vervullen in het trachten te verbeteren van de omstandigheden.

In plaats van te kiezen voor een groen- of duurzaam beleggingsfonds, waar lange tijd het sociaal verantwoorde karakter de doorslaggevende factor was, kunnen beleggers zelf ook uitstekend beleggen in beursgenoteerde ondernemingen waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Hierbij hoeft niet alleen aan allerlei innovatieve ondernemingen te worden gedacht. We hebben aan de meest recent gepubliceerde resultaten van Triodos bank kunnen zien dat ook die, net als andere beleggingen overigens, niet zonder risico zijn. Zo heeft Triodos in de eerste zes maanden van dit jaar hogere voorzieningen moeten nemen voor slechte kredieten bij bedrijven die uit biomassa energie opwekken.

Ondernemingen met een duurzaam karakter streven er in hun bedrijfsvoering naar op een dusdanige wijze in de behoeften van de huidige generatie te kunnen voldoen dat daarmee voor toekomstige generaties niet de mogelijkheden in gevaar worden gebracht om dat eveneens te kunnen blijven doen. Met deze definitie in het achterhoofd is het eigenlijk niet meer dan logisch dat voor pensioenfondsen met hun lange horizon duurzaamheid in hun beleggingsbeslissingen een nog veel doorslaggevender selectiecriterium zou moeten zijn.

Het grote voordeel van direct duurzaam beleggen is niet alleen dat de kosten van het beleggingsfonds hiermee kunnen worden omzeild, maar ook dat kan worden bijgestuurd waar nodig of opportuun. Duurzaamheid in de bedrijfsvoering is wat mij betreft bij beleggingsbeslissingen een steeds belangrijker argument en het kan steeds beter met ‘gewone’ criteria van rendement worden gecombineerd.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/beleggen/duurzaam-rendement/

Gerelateerde artikelen:

Martine Hafkamp

Martine Hafkamp is oprichter, algemeen directeur en senior vermogensbeheerder bij Fintessa Vermogensbeheer. Zij studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en rondde ook de opleiding tot beleggingsanalist met goed gevolg af. Zij is ruim 18 jaar in de effectenbranche actief als assetmanager en vermogensbeheerder. Na een aantal jaar in de institutionele wereld als belegger actief te zijn geweest, maakte zij zo’n 10 jaar geleden de overstap naar particulier vermogensbeheer. Martine Hafkamp won in 2008 de Gouden Stier als Beursvrouw van het jaar. Zij geeft regelmatig haar visie op de ontwikkelingen op de beurs en bespreekt beleggingskansen die zich daarop voordoen op (internet)TV en in columns die in diverse elektronische en gedrukte media worden gepubliceerd. Ook verzorgt zij desgevraagd lezingen.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo