DAX-systeem: van € 7.000 naar € 33.769

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


De achterliggende weken heb ik mij weer vele malen verbaasd over het gemak van de diverse effectenhuizen om hun beleggingsfondsen aan beleggers aan te prijzen.

Geweldige en kansrijke beleggingsfondsen in 2010

Natuurlijk, allereerst de beste wensen, een goed en bij uw risicoprofiel passend rendement en vooral een goede gezondheid voor het nieuwe jaar toegewenst!

De achterliggende weken heb ik onderweg naar mijn kantoor en luisterend naar Business News Radio mij weer vele malen verbaasd over het gemak van de diverse effectenhuizen om hun beleggingsfondsen aan beleggers aan te prijzen. Ongelofelijk waar ze het lef vandaan halen om fondsen, die de achterliggende jaren een slecht tot zeer slechts rendement hebben gemaakt, aan te durven prijzen als ware het fantastische buitenkansjes.

Natuurlijk, ik begrijp heel goed dat fondshuizen nu eenmaal hun waren, die op de plank liggen, aan de man moeten brengen. Wat moeten ze anders? Niemand kan immers leven van de lucht. Dus dat beleggingsfondsen in obligaties en/of aandelen reclame moeten maken is niet meer dan logisch. Bovendien levert dit type commerciële acties anderen weer werk en inkomen op, dus tot zover heb ik er ook niets op tegen.

Het wordt echter wel een beetje anders als men de zaken ten onrechte rooskleurig voorstelt. Het ene na het andere obligatiefonds wordt in de reguliere reclameblokken warm aanbevolen en als een wenkend perspectief gezien voor op liquiditeiten gerichte beleggingen, als spaarrekeningen of klimdeposito’s. Men vergelijkt zonder enige schroom en terughoudendheid appels met peren en de gemiddeld matig tot slecht geïnformeerde belegger blijkt andermaal een gemakkelijke prooi.

Weer voel ik mij geroepen u als belegger te waarschuwen voor dit type gevaren. Liquiditeiten mogen qua rendement niet worden vergeleken met langer lopende obligaties en hebben een volstrekt ander risicoprofiel dan obligaties. U krijgt weliswaar een lagere rente op uw spaargeld maar u loopt feitelijk, behoudens het risico van de bank waar u uw liquiditeiten hebt ondergebracht, geen koersrisico. Zodra u in obligaties gaat beleggen loopt u, afhankelijk van de gemiddelde looptijd van obligaties, een relatief groot of minder groot koersrisico. Aangezien de rente naar een laag niveau is gedaald en de inflatie zich eveneens op een laag niveau bevindt, zijn de risico’s op koersdalingen bij obligatiebeleggingen duidelijk toegenomen.

Stopt u vooral niet teveel eieren in dit obligatiemandje, daarvoor is het nu te laat. Houdt een deel van uw kruit droog. Voor zover u zich wel genoodzaakt voelt om in obligaties te beleggen, doet u dit dan in de vorm van indexmandjes. De iShares Barclays Euro Corporate Bond is op dit moment een uitstekend alternatief en presteert gemiddeld procenten per jaar beter dan de reguliere obligatiefondsen en dat tegen minimale kosten.

Peter van der Slikke
Vermogensadviseur bij TOP Capital
www.topcapital.nl

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/beleggen/beleggingsfondsen/geweldige-en-kansrijke-beleggingsfondsen-in-2010/

Gerelateerde artikelen:

Peter van der Slikke

Peter van der Slikke is partner bij TOP Capital Vermogensadvies. Peter heeft Personeelswerk en Bedrijfskunde gestudeerd en diverse functies in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het vrijwilligerswerk vervuld. Peter was van 1980 tot 2007 in verschillende functies op de zakelijke en particuliere markt werkzaam binnen ABN AMRO Bank, de laatste 13 jaar in de functies van Senior Private Banker, Senior Beleggingsadviseur en als Commercieel Directeur. Hij heeft tussentijds ruim 1,5 jaar gewerkt als directeur Private Banking Amsterdam bij van Lanschot Bankiers.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo