DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Wat dat betreft is beleggen net tuinieren. Om van een mooie tuin te genieten zal je het gazon af en toe moeten verticuteren en bemesten. Kalen plekken zullen opnieuw ingezaaid moeten worden.

Beleggen is net tuinieren

Zeker onder de huidige volatiele marktomstandigheden is het zaak om uw beleggingsportefeuille voldoende aandacht te geven. Maar vaak genoeg kom ik portefeuilles tegen die niet of slecht onderhouden zijn.

‘Als je geschoren wordt, moet je stilzitten’, zo luidt het aloude gezegde op de beurs. Ofschoon dat in sommige gevallen inderdaad een goede strategie kan zijn, is het vaak juist niet verstandig om rustig af te wachten tot de storm voorbij is getrokken. Vraag dat maar aan beleggers die op de top van de markt in de Japanse aandelenmarkt zijn gestapt of zich begin deze eeuw hebben volgeladen met technologiefondsen in de angst om de boot te missen. Zij kijken nog steeds tegen een fors verlies aan.

Uit balans

Omdat de volatiliteit op de financiële markten in de afgelopen jaren zo sterk is toegenomen, kunt u zich eigenlijk niet veroorloven om achterover te leunen. Daarvoor zijn de risico’s te groot. Uw beleggingsportefeuille zal uit balans raken en daardoor niet meer voldoen aan uw risicoprofiel. Wanneer bijvoorbeeld het oorspronkelijk vastgestelde gewicht van aandelen door een sterke stijging van de beurs toeneemt van 40% naar 50%, dan zal ook het risico van de portefeuille navenant toenemen. Het ligt dan voor de hand om de aandelenposities af te bouwen ten gunste van bijvoorbeeld obligaties of liquiditeiten. Wie dit gedisciplineerd doet, koopt ook structureel aandelen bij wanneer deze sterk zijn gedaald.

Door de portefeuille periodiek te herbalanceren kan het risico derhalve worden teruggebracht conform de doelverdeling, die is vastgesteld op basis van uw financiële doelstellingen en risicobereidheid. Maar ook uw wensen en risicobereidheid zijn aan verandering onderhevig. Zoals al in mijn vorige column aan de orde kwam, zal er bijvoorbeeld minder risico genomen mogen worden naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt.

Onkruid

Regelmatig onderhoud leidt tot een stabiele evenwichtige spreiding over aandelen, obligaties en andere vermogenscategorieën. Dit is een belangrijke voorwaarde voor een verantwoorde vermogensopbouw. Maar helaas kom ik nog al eens beleggingsportefeuilles tegen die niet of slecht onderhouden zijn en daardoor niet meer aansluiten bij de financiële doelen. Maar al te vaak ligt de focus vooral op de selectie van individuele aandelen, waarbij veelal de bloemen zijn geplukt en het onkruid is blijven staan. Veel beleggers hebben nu eenmaal de neiging om verliesgevende posities te laten staan in de hoop dat het op termijn nog goed komt, terwijl winsten te snel geïncasseerd worden. Dat is nu net niet de bedoeling.

Een goede vermogensbeheerder beschouwt uw portefeuille als een geheel en streeft onderaan de streep naar een aanvaardbaar risico bij een optimaal rendement. Regelmatig onderhoud is de sleutel tot een succesvolle beleggingsstrategie. Wat dat betreft is beleggen net tuinieren. Om van een mooie tuin te genieten zal je het gazon af en toe moeten verticuteren en bemesten. Kale plekken zullen  opnieuw ingezaaid moeten worden. Wanneer het eerste voorjaarszonnetje begint te schijnen, groeit het als kool. Maar de kunst is natuurlijk om de tuin ook in de winter mooi te houden. Goed gereedschap en kennis zijn daarvoor onontbeerlijk. Op het juiste moment, de juiste handelingen verrichten. En daar gaat het bij beleggen ook om.

Drs. Jochem Baalmann
http://www.indexus.nl/

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/beleggen/beleggen-is-net-tuinieren/

Gerelateerde artikelen:

Jochem Baalmann

Drs. Jochem Baalmann is partner van de Indexus Groep (www.indexus.nl). Hij heeft Rechten & Economie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en is sinds 2000 Beleggingsadviseur. Jochem maakt bij Indexus dagelijks de vertaalslag van uitgangspunten en doelstellingen naar een verantwoorde beleggingsportefeuille. Daarbij is onderhoud de belangrijkste sleutel van het succes. Jochem geeft regelmatig presentaties over diverse beursgerelateerde onderwerpen en analyseert doorlopend portefeuilles van particuliere beleggers. Daarnaast publiceert hij artikelen in diverse media.

facebook twitter

verkorte link:


top

Reacties (1 reactie)

Toon: Nieuwste | Oudste

  1. Meint says:

    Eindelijk eens iemand die de beurs van Japan aanhaalt, zodat de grote optimisten weer eens met de neus op de feiten gedrukt worden.

wp-puzzle.com logo