DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Overheden wereldwijd kondigen investeringen in infrastructuur aan om de economieën een impuls te geven. De werkgelegenheid wordt hierdoor direct bevorderd en de verbetering van de infrastructuur komt de concurrentiepositie van het land ten goede.

Op infrastructuur kun je bouwen

Beursgenoteerde infrastructuurondernemingen worden weer aantrekkelijker om in te investeren. Overheden in Europa, de Verenigde Staten en Azië zijn namelijk voornemens flink te investeren in de verwaarloosde economische en sociale infrastructuur. Onder andere wegen, elektriciteitsnetwerken en watervoorzieningen zijn hard aan vernieuwing toe. Dat schrijft zakenbank Theodoor Gilissen.

Infrastructuur biedt perspectief in het huidige economische klimaat. Veel ondernemingen zien hun winsten namelijk verdampen en de economische vooruitzichten zijn onzeker. De winstverwachtingen in het bedrijfsleven zijn dan ook sterk naar beneden bijgesteld. Vooruitkijkend hebben volgens de zakenbank conjunctuurbestendige bedrijven de voorkeur in 2009. De traditionele defensieve sectoren zijn telecom, voeding en de farmaceutische industrie. Zij zijn van mening dat ook de infrastructuursector tot de conjunctuurbestendige sectoren gerekend kan worden.

Overheden wereldwijd kondigen investeringen in infrastructuur aan om de economieën een impuls te geven. Het is namelijk een goed alternatief voor belastingverlagingen. De werkgelegenheid wordt hierdoor direct bevorderd en de verbetering van de infrastructuur komt de concurrentiepositie van het land ten goede.

Daarnaast zijn de waarderingen van de bedrijven in de sector zijn weer aantrekkelijk dankzij de correctie in de aandelenmarkten. Met relatief stabiele kasstromen in de moeilijke marktomstandigheden schept dit mogelijkheden voorinfrastructuur ondernemingen.

Dankzij de relatief beperkte conjunctuurgevoeligheid en stabiele kasstroom kan een stabiel dividend gerealiseerd worden. De belegger kan met een relatief bescheiden investering participeren in de stabiele karakteristieken van infrastructuur.

Beleggen in infrastructuur is echt niet zonder risico’s. De kans bestaat dat projecten vertraging oplopen, waardoor de kasstromen lager uitvallen dan geprognosticeerd. Daarnaast zijn infrastructuuraandelen blootgesteld aan de volatiliteit van de aandelenmarkten. Daarom zijn spreiding en selectie belangrijk. Theodoor Gilissen adviseert het Russell Open World Global Listed Infrastructure Fund. Dit fonds selecteert toegewijde infrastructuurmanagers met een diepgaande kennis van de beursgenoteerde infrastructuursector.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/op-infrastructuur-kun-je-bouwen/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo