DAX-systeem: van € 7.000 naar € 34.951

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


De huidige fase van lage inflatie, ruim monetair beleid en particuliere schuldafbouw is een heerlijke cocktail voor de aandelenmarkten.

Heerlijke cocktail voor aandelen

De huidige fase van lage inflatie, ruim monetair beleid en particuliere schuldafbouw is een heerlijke cocktail voor de aandelenmarkten. Symptomatisch is dat de koersen van zowel obligaties als aandelen in de afgelopen vier maanden gestegen zijn.

Raadselachtige stijging

Analisten, beleggers  en journalisten zijn verbaasd over deze positieve correlatie. Normaliter bewegen deze beleggingscategorieën tegengesteld aan elkaar. Als het economisch herstel doorzet zullen obligatiekoersen dalen en aandelen stijgen.

Dit zou dan in de huidige fase moeten gelden. Maar ondanks de verbeterende economie zijn de koersen van staatsleningen opgelopen. Er is dus iets anders aan de hand.

Historische vergelijking

Uit historische cijfers blijkt dat zowel aandelen als obligaties goed presteren als de inflatie laag is en de economie aantrekt. Sinds 1925, dus inclusief de tijd van de Grote Depressie, liepen aandelen en obligaties hand in hand op als de Amerikaanse BBP (Bruto Binnenlands Product) hoger lag dan het gemiddelde en de inflatie benedengemiddeld was.

Tabel 1. Reële jaarlijkse rendementen Amerikaanse waardepapier periode 1925-2008

AandelenObligatiesT-Bills*
Lage BBP, Lage inflatie11,40%10,10%2,80%
Hoge BBP, Lage inflatie10,60%5,20%1,30%
Hoge BBP,Hoge inflatie8,20%-1,20%-0,90%
Lage BBP, Hoge inflatie-1,90%-5,00%-1,70%

*T-bills (Treasury bills) zijn Amerikaanse schatkistbiljetten met een middellange of korte looptijd.

Bron: Barclays Equity Gilt Study, CRSP

De paniek van vorig jaar noopte overheden en centrale banken om onorthodoxe maatregelen te nemen. Zo begonnen centrale banken met het opkopen van staatspapier. Een belangrijke doelstelling van kwantitatieve verruiming of het printen van geld is het herstel van financiële activa door het simpelweg op te kopen. Het is deze reden dat de koersen van de financials zoals ING vanuit het dieptepunt enorm gestegen zijn.

De kredietcrises heeft dus een heerlijke cocktail na van lagere rentes, enorme geldinjecties, goedkope aandelen en veel pessimisme achtergelaten. De huidige economische en financiële situatie komt dus overeen met sterke rendementen van beleggingscategorieën zoals aandelen en obligaties. Dit betekent echter niet dat ik deze rally op lange termijn zie aanhouden.

Er komt een punt waar de rendementen onder druk komt te staan door de hoge waarderingen. Mijn inziens is er een bubbel aan het ontstaan. Als de huidige economische ontwikkeling en het monetaire beleid doorzet zal op een gegeven moment deze zeepbel knappen.

Huidige economische ontwikkeling

Recent gepubliceerde macro-economische cijfers wijzen op een herstel. Deze opvering gaat echter niet gepaard met een herstel in de (Amerikaanse) arbeidsmarkt. Ik voorzie dat de eerste renteverhogingen pas als de arbeidsmarkt zich herstelt. In deze fase is dus een aantrekkende groei, een lage inflatie en een aanhoudend ruim monetair beleid het meest waarschijnlijke. In deze omgeving gedijen aandelen en obligaties dus goed. (zoals u in de bovenstaande tabel kunt zien)

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/heerlijke-cocktail-voor-aandelen/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo