Langzaam maar zeker was de markt de bovenkant van de trading range genaderd. Dit voor de derde keer (en voor de precieze teller zelfs voor de vierde keer) in vijf maanden.

Drie keer is scheepsrecht

Langzaam maar zeker was de markt de bovenkant van de trading range genaderd.  Dit voor de derde keer (en voor de precieze teller zelfs voor de vierde keer) in 5 maanden.  Het is opvallend dat de berichten en commentaren door de media direct worden aangepast aan de kleine rebound die we op dit niveau konden verwachten.

Landen als Portugal en Ierland deden deze week  een beroep op de kapitaalmarkt en bij ieder kwartprocent punt hoger of lager gingen alle alarmbellen weer rinkelen en werden we geconfronteerd met de gevaren die ons prille herstel bedreigen.  De grote geldverschaffers stonden al weken klaar om in deze  kapitaalbehoeften te voorzien en lachten in hun vuistje. Weer uitstekende rendementen binnen gehaald, 6.24 % rente voor een tienjarige en 4.7 % voor een vierjarige lening door de Portugese overheid.

De dreiging van de markttucht draagt bij aan de juiste politieke wil van de overheden om de broodnodige bezuinigingen door  te voeren. De risico’s lijken mij kleiner dan wordt voorgewend. Een kleine zomerdip in de  Europese orderstroom (-2,4 %) voor de maand juli melden en de broodnodige twijfel  voor de financiële markten is wederom gezaaid.

Ondanks dat al, geven de bedrijven zelf nog altijd krachtige omzetsignalen af.  De vraag naar personeel,  zeker in de uitzendbranche, is  ook nog altijd robuust. De aangekondigde bezuinigen voor 2011, die voorlopig in geringe mate de koopkracht  zullen aantasten doen mij geloven dat  markten, die altijd baat hebben bij duidelijkheid, binnenkort een hogere top en een hogere bodem zullen neerzetten.

Natuurlijk zijn de sterkere Europese landen als bijv. Duitsland, Frankrijk en Nederland niet de enige aanjagers. Ook de herhaalde belofte van de FED om maatregelen te nemen de VS-economie te stimuleren en dat nog niet met onmiddellijke ingang behoeven te doen, duiden op  onderliggende indicaties dat de orderstromen in het najaar weer wat zullen toenemen.

Al met al lijkt het mij een markt  waar je nog geen afscheid van moet nemen. In een wereld van schijnzekerheden, denk aan onze gekorte pensioenen, zijn garanties niets waard. Daarom moet u voor uzelf ook een aantal argumenten verzinnen. Wellicht komt u toch tot de conclusie dat we op dezelfde lijn zitten.

Frank Oosthoek
Raad van Advies Helliot Vermogensbeheer

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/drie-keer-is-scheepsrecht/

Gerelateerde artikelen:

Frank Oosthoek

Frank begon in 1977 op 21 jarige leeftijd als Hoekman op de Amsterdamse Effectenbeurs. Een jaar later was hij directeur en eigenaar van een hoekmansbedrijf. In AOT N.V. vond het uitgegroeide hoekmansbedrijf vervolgens een krachtige partner, waar Frank leiding gaf aan de toenmalige effectenhandel. Hij was verantwoordelijk voor het riskmanagement, positiebeleid en het opleiden van jonge effectenhandelaren. Daarnaast is hij tot 2002 als professionele aandelenhandelaar actief gebleven op de beursvloer en later in de dealingroom. In 1996 werd Oosthoek benoemd tot directeur van AOT N.V. Het handelshuis raakte betrokken als initiatiefnemer bij de oprichting van- en heeft later de naam gewijzigd in BinckBank N.V. Tegenwoordig begeleidt Oosthoek startende ondernemers en vermogende particulieren.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo