DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


De markt voor hoogrenderende bedrijfsobligaties is in de afgelopen maand april eindelijk goed op gang gekomen. De Merrill Lynch High Yield Index voor dit type obligaties steeg deze maand met 11,47 %.

Belegging in bedrijfsobligaties lucratief

De markt voor hoogrenderende bedrijfsobligaties is in de afgelopen maand april eindelijk goed op gang gekomen. De Merrill Lynch High Yield Index voor dit type obligaties steeg deze maand met 11,47 %. De minst kredietwaardige bonds – triple-C – rendeerden zelfs 22 % de afgelopen maand. De AEX steeg in april met 11 %.

Het geeft aan dat wanneer een economie herstelt vanaf een bodemniveau een belegging in bedrijfsobligaties – en dan met name met een lagere kredietwaardigheid – een lucratieve belegging kan zijn. In de eerste plaats ontvangt de belegger een hoge couponrente (vaak zelfs rond de 20 % per jaar) en een interessante koerswinst omdat de obligaties ver beneden de nominale waarde noteren. Een dergelijke haussemarkt kan een jaar of twee aanhouden nadat de eerste tekenen van economisch herstel zijn ingezet of in ieder geval de vertraging begint af te zwakken.

Een mooie gelegenheid voor Nederlandse beleggers om hiervan te profiteren vormt het Robeco High Yield Obligatiefonds, genoteerd aan Euronext en dagelijks verhandelbaar. Het fonds heeft dit jaar tot op heden een rendement gerealiseerd van 19,2 % (tegen de AEX een verlies van 2 %). Het keert een dividend uit van 6,15 %. De beheerder is Robeco. Het vermogen onder beheer bedraagt € 165 miljoen. Dit fonds heb ik eerder in deze rubriek op 28 november 2008 genoemd. Sindsdien is de koers van het beleggingsfonds met 13,8% gestegen.

Datum advies: 4 mei 2009
Koers: € 18,27
Klik hier voor actuele koers
ISIN Code: NL0000290062

Ondergetekende heeft zelf ook een positie in dit fonds. Net als zijn cliënten. De redactie heeft geen posities in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Jan-willem Nijkamp
Inmaxxa Vermogensbeheer

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/tips/tip-van-de-week/belegging-in-bedrijfsobligaties-lucratief/

Gerelateerde artikelen:

Jan-willem Nijkamp

Jan-willem Nijkamp studeerde politicologie in Leiden en financiële-en beleggingsanalyse in Amsterdam. Voor zijn afstudeerscriptie ontving hij de Orange Fund Award. In 1996 werd hij bankier van het jaar. Hij is ruim 18 jaar werkzaam in de effectenbranche als beleggingsadviseur en vermogensbeheerder, zowel voor particuliere- als institutionele beleggers. Hij werkte voor Inmaxxa, Merrill Lynch, Banque Paribas en Petercam Bank. In het verleden was hij naast vermogensbeheerder ook docent beleggingen en regelmatig te zien bij RTL-Z als beurscommentator. Nijkamp heeft twee commissariaten (een verzekerings- en een financieringsmaatschappij) en schrijft columns op beleggingsgebied voor diverse gedrukte en elektronische media.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo