DAX-systeem: van € 7.000 naar € 34.951

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Bijna driekwart van de particuliere beleggers verwacht dat beleggen in 2014 een hoger rendement op zal leveren dan sparen.

‘Beleggen levert meer op dan sparen’

Ondanks de dip in de koersen eind januari blijft het sentiment onder particuliere beleggers positief. De ING BeleggersBarometer daalde licht van 139 naar 132 punten. De daling werd vooral veroorzaakt doordat meer beleggers de eigen financiële situatie en de waarde van de beleggingen zagen verslechteren. Maar  dat lijkt slechts een tijdelijke dip, want voor de komende drie maanden zijn de verwachtingen over de economie, eigen financiën en beleggingen weer net zo positief als de maand ervoor. Bijna driekwart van de particuliere beleggers verwacht dat beleggen in 2014 een hoger rendement op zal leveren dan sparen. Slechts 6% verwacht voor dit jaar een negatief rendement op de eigen beleggingen.

ING Beleggersbarometer februari 2014

ING Beleggersbarometer februari 2014

‘Goede redenen voor optimisme’

“Eind januari was het even mis door de valutaonrust op de opkomende markten. Die zorgden voor een terugval in de koersen. Maar dat kwam niet onverwacht”, is de ervaring van Bob Homan, hoofd ING Investment Office. “Beleggers waren zo in de wolken dat het risico van een flinke tegenreactie bij weerstand aanwezig was. Dat was dan ook precies het effect dat optrad. Inmiddels lijkt de rust voorlopig teruggekeerd, al zijn beleggers in februari minder euforisch dan aan het begin van het jaar. De economische data geven nog steeds aanleiding tot optimisme. De winstgroeiverwachtingen van bedrijven zijn weliswaar iets getemperd, maar nog altijd positief. Daarbij verwachten wij op korte termijn geen sterk oplopende inflatie. In de ontwikkelde markten kan de kapitaalmarktrente iets oplopen, maar we denken dat die stijging beperkt zal zijn.”

Onverminderd positief over economie

Volgens particuliere beleggers ging het de afgelopen drie maanden goed met de economie. Net als in januari zag een meerderheid (58%) een verbetering en slechts 15% een verslechtering. Over de eigen financiële situatie zijn ze iets negatiever: nu vindt een derde dat die is verslechterd, tegenover een kwart in januari. Dat geldt ook voor de beleggingsportefeuille. De groep die de waarde ervan de afgelopen drie maanden zag groeien, kromp van 66% naar 47%. En 17% werd geconfronteerd met een daling, tegenover slechts 10% in januari.

Voor de komende drie maanden blijft de verwachting onveranderd. Volgens Homan is dat niet zonder reden: “Je ziet beleggers denken dat de correctie in januari een tijdelijke is. Ze zien geen reden om niet aan te nemen dat de opgaande lijn zich verder zal verstevigen. Al liggen er altijd gevaren op de loer, zoals de onzekere situatie in Oekraïne.”

Beleggers houden vertrouwen in 2014
Zeven op de tien particuliere beleggers verwacht dat beleggen in 2014 meer rendement oplevert dan sparen. Dat sparen meer zal opleveren dan beleggen denkt zo’n 11%. Slechts 6% van de beleggers verwacht dit jaar met name negatief rendement te behalen. Dit leidt ertoe dat maar een beperkte groep ervoor kiest om winst uit 2013 te verzilveren. Ruim driekwart kiest ervoor om door te gaan op de ingeslagen weg (50%), of ten hoogste de portefeuille in balans te brengen met de oorspronkelijke strategie (26%).

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/technische-analyse/sentiment/beleggen-levert-meer-op-dan-sparen/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo