DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Posts Tagged ‘Behavioral economics’

Page 1 of 212

Beleggen: emotie beheerst ons meer dan we denken

Het blijkt dat we meer in de greep van onze emoties bij beleggen zijn dan we nu denken.

Vrouwen beleggen voorzichtiger

Eerder bleek uit een studie dat vrouwen beter beleggen dan mannen. Misschien houdt er mee verband dat zij voorzichtiger zijn en meer hoog-risico vermijden. Dat blijkt uit een studie van de Finse S-Bank.

Schaarse vrouwen maken man roekelozer

Mannen beleggen risicovoller als ze denken dat er weinig vrouwen zijn. Eerder bleek al dat ze ook impulsiever worden, minder sparen en meer geld lenen.

Vrouwen zorgen voor hoger rendement

Niet alleen beleggen vrouwen beter maar ze zorgen ook voor een hoger rendement.

Een perfect spel

De afgelopen dagen konden aanhangers van speltheorie rond de situatie in Griekenland hun vingers erbij van aflikken. Jammer dat de onlangs overleden wiskundige John Nash dit meer heeft kunnen meemaken.

Mijd narcisten!

Klopt uw vermogensbeheerder vaak op de borst? Plaatst hij/zij selfies op sociale media zoals Twitter en Facebook? Dan is het beter om als belegger een dergelijke narcist te mijden.

Vrouwen beleggen beter

Geduld is een schone zaak en dat geldt ook bij beleggen. Het blijkt dat vrouwen doorgaans beter presteren dan mannen omdat zij geduldiger zijn.

Een verbazingwekkend resultaat

Mensen die bij gokken gewonnen hebben zullen waarschijnlijk weer winnen. Degenen die verloren hebben zullen weer geld verliezen, een verrassende uitkomst van onderzoek door twee academici.

Wij zijn gedoemd

Als het verleden een maat voor de toekomst is, dan ziet het er niet zo rooskleurig uit. De langst lopende studie van beleggersgedrag is deze week gepubliceerd en de conclusie kan als volgt gesteld worden: wij zijn gedoemd.

Hoe het niet moet

Over het algemeen zijn beleggers prima in staat om rationeel te werk te gaan. Maar als het op daadwerkelijke beslissingen aankomt, laat menigeen zich vooral leiden door emoties.

Page 1 of 212