DAX-systeem: van € 7.000 naar € 34.951

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Beleggers kijken met verbazing naar de Baltic Dry Index. Die forse zwakte moet toch een correctie voorspellen van de wereldeconomie en de beurzen?

Het mysterie van de Baltic Dry

Beleggers kijken met verbazing naar de Baltic Dry Index (BDI), een wereldwijde graadmeter voor scheepvaarttarieven. Die forse zwakte moet toch een correctie voorspellen van de wereldeconomie en de beurzen?

Wat ik dikwijls zie, is dat relaties in de economie mechanisch beschouwd worden. Een van die verbanden is de relatie tussen de Baltic Dry index en de wereldeconomie. Recent stelde een bezoeker:

Wat wel betrouwbaar is dat het een feit is dat de BDI daalt,en niet zo’n beetje ook,en dat de grondstoffen stijgen,ook fors! Een van beide gaat corrigeren hoe je het went of keert. ik citeer dhr Kostolany: Op de beurs vegen niet nieuwe , maar oude bezems schoon.

Hij veronderstelt dus een mechanische relatie terwijl in de economie geen sprake is van zulke wetmatigmatigheden. Alle tendensen zijn historisch specifiek. Zij doen opgeld in bepaalde perioden maar zijn in andere afwezig. De menselijke geest kan slechts twee dingen: samenvoegen en scheiden. De fout die deze bezoeker mijn inziens maakt, is samen te voegen zonder te scheiden. Met andere woorden, de Baltic Dry index kent een eigen interne dynamiek.

Baltic Dry en wereldhandel

De ineenstorting van de scheepvaarttarieven in 2008 was een voorteken dat ook de wereldhandel kopje onder zou gaan. In dat jaar stagneerde inderdaad de wereldhandel. Een ramp werd voorkomen en de wereldhandel herstelde. De BDI staat echter op de laagste stand in twee jaar en is sinds oktober van vorig jaar met 60% gedaald.

Baltic Dry index 7 februari 2011

Baltic Dry index 7 februari 2011

Overcapaciteit

De vraag die vele beleggers zich stellen is dus of de lagere BDI ook op een stagnatie van de wereldhandel wijst. Als we kijken naar de interne dynamiek van de sector blijkt het dat er in de afgelopen jaren te veel schepen zijn gebouwd. Daardoor worden de tarieven gedrukt, zo zeer zelfs dat als je een schip huurt je geld toekrijgt. Op een van de routes waaruit de index is opgebouwd daalde het chartertarief onder nul: min 229 dollar per dag.

Door de stijging van grondstoffen zijn er waarschijnlijk te veel schepen in de markt gekomen waardoor de tarieven onder druk zijn staan. “Zelfs met een toegenomen vraag naar ijzer vanuit China is er te veel capaciteit beschikbaar”, alds Simon Penn, strateeg bij zakenbank UBS.

In juli van vorig jaar waren er 6.726 bulk vervoerders op zee. Nu zijn het er 7.279, met 2.146 in bestelling en 472 in aanbouw.

Baltic Dry Index en AEX

Een ander aandachtspunt van beleggers is de relatie tussen de beurzen en de Baltic Dry index. Een forse daling van de BDI zou wijzen op een aanstaande correctie op de beurzen. In een post op het forum heb ik de relatie tussen de AEX en de Baltic Dry index onder de aandacht gebracht:  http://www.dekritischebelegger.nl/forum/beleggerskroeg/beleggerskroeg-geopend/page/45#post-3308

Als gekeken wordt naar de periode 1 januari 2009 tot heden dan is de gemiddelde correlatie 0,05.  Anders gezegd, gemeten over de laatste twee jaar is er helemaal geen verband tussen de AEX en de BDI. Voor beleggers in de AEX is het dus ook volstrekt zinloos om naar de BDI te kijken.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/grondstoffen/het-mysterie-van-de-baltic-dry/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

Reacties (1 reactie)

Toon: Nieuwste | Oudste

  1. onno says:

    Mag ik zo vrij wezen om te verwijzen naar de column van Frans van Dongen(Cees Smit) :” BEER OP DE WEG” http://www.iex.nl van vandaag. Haakt in op mijn suggestie dat de grondstoffen gevaarlijk hoog staan.

wp-puzzle.com logo