Murrey Math deel 2

(1 bericht) (1 stem)
 • Begonnen 8 jaren geleden door Satilmis
 1. Geplaatst 19 april 2010 16:05 link naar dit bericht

  Murrey Math Trading Rules:

  Inleiding

  Murrey Math is een tradingsysteem voor alle beursproducten, in de veronderstelling dat een menigte mensen traden en daardoor overal dezelfde karakteristieken ontstaan. Murrey Math is gebaseerd op W.D. Gann, maar beschrijft systematisch de koers en de tijd op in tegenstelling tot Gann.

  Het tradingsysteem is gebaseerd op twee peilers: een meetkundig systeem dat dient om de koers te peilen en een aantal regels die gebaseerd zijn op Gann en Japanse candlestick formaties. Het is geen kristallen bol, maar juist toegepast, heeft het voorspellende eigenschappen.

  Het belangrijkste principe van Murrey Math is de trend herkennen, met de trend mee traden en vlug uitstappen met een winst.

  Squares

  Murrey Math legt coördinaten vast volgens een vaste werkwijze.

  De eerste stap om een vierkant in de tijd te bouwen die voor een bepaalde koers (van aandelen, grondstoffen, indices, enz) geldig is, bestaat uit het identificeren van het kleinste vierkant dat de koersbeweging “controleert”. Murrey noemt dit het het “ritme bepalen” of “seth the rhythm” of kortweg “SR”.

  Voorbeeld 1: koers X heeft een gedurende een bepaalde tijdsframe een maximum waarde van 75 De SR is 100.

  Voorbeeld 2: voor aandeel Y is de maximum waarde 240. De SR is ook 100 Om naar een hogere SR waarde over te gaan moet de koers 250 overschrijden.

  Van beide aandelen nemen wij aan dat SR waarde van 100 het gedrag van de koers “controleerd”.

  De Murrey Math lijnen kunnen nog onderverdeeld worden:

  • Het symbool: MML is gedefineerd als: Elke Murrey Math Lijn
  • Het symbool: MMML is gedefineerd als: Major Murrey Math Lijn = SR/8 (100/8 = 12,5)
  • Het symbool: mMML is gedefineerd als: Minor Murrey Math Lijn = SR/64 (100/64 =1,5625)
  • Het symbool: bMML is gedefineerd als: Baby Murrey Math Lijn = SR 512 (100/512 = 0,1953125

  Een set van 9 MML’s word teen octaaf genoemd. Binnen die 9 lijnen heb je acht intervals. Als de SR = 100 bekom je volgende octaaf:

  Een miner octaaf wordt op gelijkaardige wijze berekend. Veronderstel opnieuw dat de SR 100 is. Eerst berekenen wij de mMML dat is 100 gedeeld door 64 of 1,5625 De miner octaaf is dan eenvoudig 8 keer 1.5625 opgeteld bij het onderste punt van waaruit je wilt gaan rekenen.

  Als wij een minor octaaf met basis 62,5 zouden willen opbouwen, zou die er als volgt uit zien.

  Dezelfde techniek kan je toepassen om een baby octaaf te creëren.

  Karakteristieken van MML’s

  Aangezien volgens Gann, prijzen in 1/8ste of een veelvoud daarvan, werken die 1/8sten als weerstands- of steunlijnen. Murrey kent bepaalde eigenschappen toe aan de MML’s in een octaaf.

  • 8/8 =Ultieme weerstand. Deze lijn is het moeilijkst te doorbreken op de weg omhoog (het kan zijn dat de koers deze niveau’s nooit doorbreekt)
  • 7/8 =Zwakke snelle reverse lijn. Als de koers te vlug stijgt en als zij blijft treuzelen aan deze lijn, zal zij terug snel dalen. Als de koers niet stopte in de buurt van die lijn, betekent dit dat de prijs zal doorgaan tot de 8/8 lijn.
  • 6/8 =Pivot reverse lijn. Deze lijn is in kracht de tweede sterkste lijn na de 4/8 lijn om een koers te doen keren. Dit is zowel in een up- als downtrend waar.
  • 5/8 =Bovenzijde trading range. De koers besteed ongeveer 40% van zijn tijd over bewegingen tussen 5/8 en 3/8 lijnen. Als de koers gedrurende 10-12 dagen in de buurt van de 5/8 lijn, maar erboven blijft, betekent dit de onderliggende waarde met een bonus wordt verkocht en de koers geneigd is boven deze lijn in de “bonus zone” te blijven. Maar als de koers onder de 5/8 lijn terecht komt, betekent dit dat zij zal blijven dalen tot de volgende steun.
  • 4/8 (=50%) =de eerste keer erg moeilijk te passeren. Dit is de belangrijkste steun of weerstand. Dit is het beste niveau voor een nieuwe verkoop of aankoop.
  • 3/8 =Onderzijde trading range. Als de prijs stijgend is maar zich onder deze lijn bevindt, betekent dit dat de het erg moeilijk zal zijn voor de koers om die lijn te doorbreken. Als de prijs doorheen dat niveau breekt en er boven blijft gedurende 10-12 dagen, betekent dit dat de prijs gedurende 40% van zijn tijd zal bewegen tussen deze lijn en de 5/8 lijn.
  • 2/8 =Pivot reverse lijn. Deze lijn is in kracht de tweede sterkste lijn na de 4/8 lijn om een koers te doen keren. Dit is zowel in een up- als downtrend waar.
  • 1/8 =Zwakke snelle revers lijn. Als de koers te vlug te veel daalt en als zij blijft treuzelen aan deze lijn, zal zij terug snel stijgen. Als de koers niet stopte in de buurt van die lijn, betekent dit dat de prijs zal doorgaan tot de 8/8 lijn.
  • 0/8 = Ultieme steun. Deze lijn is het moeilijkst te doorbreken op de weg omlaag (het kan zijn dat de koers deze niveau’s nooit doorbreekt)
  • -1/8 =De koers is oversold
  • -2/8 =De koers is te laag, en moet kritisch bekeken worden.

  Om het vierkant in de tijd te vervolledigen, moet de boven- en ondergrens van de het veirkant geïdentificeerd worden. De set van alle mogelijke MML’s die kan gebruikt worden als grens werd vastgelegd imet de selectie van de “scale factor” (ritme) SR. Voor een gegeven SR, alle mogelijke MMMI’s (=major murrey math interval) , mMMI’s, bmmI’s en MMML’s (=major murrey math lijn) kunnen zoals hierboven berekent worden. De volgende regels bepalen wat de onder- en bovengrens van vierkanten in tijd zullen zijn.

  Regels en uitzonderingen

  Regel 1

  De ondergrens van het vierkant in tijd moet een even MML (=0/8, 2/8, 4/8, 6/8 of 8/8) Het mag een MMML, een mMMI, of een bMML zijn. Meestal zal de ondergrens een mMML zijn.

  Regel 2

  De MML die gekozen is als bodem van het vierkant in tijd zou dicht bij de bodem van het volledige tradingsgebied moeten liggen. Het woord “dicht” betekent dat de afstand tussen de onderste MML en de koers-bodem zou minder moeten zijn dan 4/8 van de kleinere octaaf.

  Regel 3

  De hoogte van het vierkant moet 2, 4 of 8 MMI’s zijn van dezelfde orde als het type MML. mMML resulteert in mMMI’s

  Regel 4

  De MML die gekozen is als top van het vierkant zou dicht moeten liggen bij de hoogste waarde van de volledige trading range. Het woord “dicht” betekent dat de afstand tussen de onderste MML en de koers-bodem zou minder moeten zijn dan 4/8 van de kleinere octaaf.

  Uitzondering op regel 1

  De regel “De ondergrens van het vierkant in tijd moet een even MML...” lijkt uitzonderingen te hebben. Murrey zegt: “Als een koers in een nauw gebied blijft in de buurt van een MMML mag je maar 1 lijn opschuiven ipv 2 of dus een oneven lijn (1 of 7)

  Tijd

  De term “vierkant in tijd” is tot nu toe vrij gebruikt geweest, zonder “tijd” te benoemen. Het enige dat tot nu toe is bepaald is de verticale prijsdimentie. Dat komt omdat het bepalen van de MML’s en MMI’s een beetje meer inspanning vergen dat de tijdsverdeling.

  Toch is de tijdsdimensie even belangrijk als de koersdimentie. De tijd is op een redelijke en praktische wijze opgedeeld. Een jaar wordt opgedeeld in kwartalen van 64 dagen lang. 64 is een macht van 2 en van 8. 8 is ook een macht van 2. Een interval van 64 dagen kan opgedeeld worden in twee halve intervallen. Door te delen of te vermenigvuldigen met twee kan het vierkant zowel vertikaal als horizontaal uitgezet worden.

  Een jaar bestaat uit vier kwartalen. 4 is ook een macht van 2. Het vierkant in tijd op langere termijn kan dus ook gemakkelijk worden onderverdeeld.

  De mogelijkheid om het vierkant in tijd onder te verdelen, geeft het vierkant de mogelijkheid in de tijd te evolueren als een entiteit. Het wordt een referentie frame dat aangepast kan worden als het nodig is.. Als de koers een nieuwe top of bodem bereikt, kan het referentieschema uitgebreid worden door de zowel koers als tijd te verdubbelen. Wil je echter de prijs op een kleinere schaal bekijken, dan halveer je de waarden van het vierkant.

  Murrey plaats jaarlijks de tijd op nul. Dit gebeurd de eerste week van oktober op de dag dat de US treasury haar maandelijks en vier-maandelijkse veiling houdt. Vanaf dan mag je eenvoudig veelvouden van 4, 8, 16, 32, 64, 128 of 256 dagen dagen optellen.

  Het is dus belangrijk een tijdsinterval te bepalen voor het vierkant in de tijd.

  Voor intraday vierkante in de tijd wordt de tijd verdeeld in 4 of 8 gelijke delen. Als iemand enkel een wekelijkse kaart bijhoudt, zou een kwartaal moeten bestaan uit 13 weken.

  Een andere sleutel toepassing van tijdsdimensie is bepalen wanneer een trend in de koers zal draaien. De horizontale MML’s reprecenteren koerssteunen en –weerstanden in de koersdimensie. De vertikale lijnen verdelen het vierkant in een tijdsdimensie die mogelijke keerpunten repersenteren. Mijn persoonlijke studie, gedaan op de DJIA, toonde dat de index gemiddeld om de twee en een halve dag een keerpunt had. Omdat wij weten de markt niet in een rechte lijn beweegt, zouden wij verwachten om geregeld trendwisselingen te zien. Murrey gebruikt de verticale tijdslijn (1/8 lijnen) in de square om trendwisselingen aan te kondigen.

  Conflict-cirkels

  De conflict-cirkels zijn een bijproduct eigenschappen van de horizontale MML’s dat de koers verdeelt en de vertikale tijdslijnen (VTL’s) die de tijd verdelen. MML’s representeren weerstanden en steunen. VTL’s representeren omkeerpunten. Breng het samen en het resultaat zijn de conflict-cirkels.

  Veronderstel een vierkant in tijd dat in acht koersintervals en acht prijsintervals is ingedeeld. De vijf conflicht-cirkels zijn gecentreerd op 2/8, 4/8 en 6/8 MML’s en de 2/8, 4/8 en 6/8 VTL’s. Herinner dat de koers 40% van zijn tijd doorbrengt tussen de 3/8 en 5/8 MML’s. Herinner ook dat de 2/8, 4/8 en 6/8 sterke steunen of weerstanden voorstellen. Als wij aannemen dat 2/8 en 4/8 en 6/8 VTL’s sterke omkeerpunten representeren, kunnen wij verwachten dat in trage trendloze markten de koers van richting zal veranderen in de buurt van conflict-cirkels. In een snel stijgende of dalende markt zal de koers doorheen de conflict-cirkels bewegen, omdat het momentum bestaat om weerstanden en steunen te doorbreken.

  De conflict-cirkels zijn een voorbeeld van de waarde van een standaard-referentie-frame om de marktbewegingen in te schatten. Dit referentieframe en haar geassocieerde geometry en regels kunnen toegepast worden op alle koers-tijd schalen in elke markt.

  Het vierkant in de tijd

  Het vierkant in de tijd kan in elke koers – tijd – setting en elke markt toegepast worden. Indien je een aantal grafieken met koersen zou hebben die niet voorzien zijn van tijds- en prijsanduidingen, is het onmogelijk ze van elkaar te onderscheiden.

  Het vierkant in de tijd maakt die aanduidingen overbodig. Eerder dan te denken in termen van dollars of punten tegenover dagen of weken of minuten, kan je denken in termen van 1/8sten van koers tegenover 1/8sten van tijd. Alle regels ivm MML’s en VTL’s en alle bijhorenden trendlijnen kunnen teruggebracht worden tot het vierkant in de tijd. Je kan een op schaal gebrachte referentieframe (vierkant in de tijd) gebruiken om gelijk welke Gann trendlijn te construeren. Aangezien de trendlijnen geometrisch bepaald zijn in het vierkant in de tijd, geldt dat ook voor om het even welke regel dat met de trendlijnen in verband staat.

  Niemand is ooit failliet gegaan van winst nemen.

  Zoals wij allemaal weten bewegen koersen nooit in een rechte lijn. De prijzen zigzaggen. Een snelle lange beweging in één richting wordt gewoonlijk gevolgd door een tegengestelde beweging op het ogenblik dat traders winst nemen.

  Murrey voorziet tabellen met de kans op bepaalde koersbeweging in termen van MMI’s.

  http://www.beleggersinfo.com

  Attachments

  1. Murrey_Math_minor_octaaf.jpg (45.7 KB, 784 downloads) 8 jaren old
  2. Murrey_Math_teen_octaaf.jpg (42.3 KB, 743 downloads) 8 jaren old
  3. Murrey_Math_ritme_bepalen.jpg (66 KB, 698 downloads) 8 jaren old
  Automatisch Beleggen
  Makkelijk en Ideaal bij weinig tijd

Reageren

Je moet je Registreren of inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.