Opvallende stijging lange rente VS

De regering Obama heeft zijn eerste begroting gepresenteerd. De uitgaven gaan dit fiscale jaar (dat 30 september eindigt) met maar liefst 32% omhoog en het tekort stijgt tot $ 1700 mrd, ofwel ruim 12% van het BBP. In het fiscale jaar 2010 zou het tekort volgens de projecties weer krimpen.

Dit stoelt volgens SNS Securities Research echter op een betrekkelijke gunstige veronderstelling ten aanzien van de economische groei zodat het tekortcijfer gemakkelijke hoger kan uitvallen dan nu voorzien. Ook de garantiestellingen van de overheid voor slechte assets op de balansen van banken of van nieuw uit te geven leningen van banken (de Federal Deposit Insurance Corporation overweegt het betreffende programma uit te breiden) kan gemakkelijk tot tegenvallers leiden. Twijfels over de financierbaarheid van de tekorten kunnen in een ongunstig geval de staatsrentes gaan opstuwen. Fundamenteel bezien staan de lange rentes onder de neerwaartse druk van een negatieve economische groei en een risico van deflatie op korte termijn, maar opvallend is dat ondanks dat de lange rente de laatste maanden omhoog tendeert.

lange_rente_vs

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/economie/rente/lange-rente/opvallende-stijging-lange-rente-vs/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo