DAX-systeem: van € 7.000 naar € 34.951

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


In de afgelopen decennia is er steeds sprake geweest van een afnemende inflatie. Recent zien we wereldwijd de inflatie oplopen. Is dit de nieuwe tendens?

Gaat inflatie verder oplopen?

In de afgelopen decennia is er steeds sprake geweest van een afnemende inflatie. Mondialisering en technologische innovaties (in de productie van grondstoffen) zetten druk op de geldontwaarding. Recent zien we wereldwijd de inflatie oplopen. Is dit de nieuwe tendens?

Inflatie zwakt wereldwijd af

Inflatie zwakt wereldwijd af

De indrukwekkende groei van China en India zorgt voor een snel stijgende vraag naar grondstoffen. Hierdoor wordt het moeilijker om door middel van technologische innovaties de vraag bij te benen. Dit creëert een opwaartse druk op grondstoffen waardoor ze vatbaarder zijn voor schokken en de grondstofprijzen dus beweeglijker worden. Op zijn beurt moeten centrale banken van landen die grondstoffen invoeren, deze geïmporteerde inflatie tegengaan en reageren op meer beweeglijke prijsbewegingen.

Volgens zakenbank Barclays zal de historische deflatoire druk van de incorporatie van China en India gaan verdwijnen. Door een enorme toevoeging van goedkope arbeidskracht werkte dit inflatieverlagend. Daarnaast zal de opwaartse druk op de prijzen vanwege de grotere vraag naar grondstoffen gaan toenemen. Het resultaat zal een geïmporteerde inflatie zijn voor landen die afhankelijk zijn van grondstoffen als een input zoals olie en metalen of als een consumptiegoed zoals voedsel. Het eerst genoemde zal een aanbodschok teweegbrengen waarbij de productiekosten en daarmee de prijzen van goederen stijgen. Een stijging van de voedselprijzen heeft een direct gevolg op producten.

Door oplopende inflatie moeten, ceteris paribus, centrale banken in actie komen om de geldontwaarding in te tomen waardoor de economische groei in gevaar komt.

Een ander effect van een krappe aanbod van grondstoffen is een toegenomen beweeglijkheid van grondstofprijzen. Veranderingen in het weer of politieke instabiliteit in grondstofrijke landen kunnen tot grote bewegingen leiden waardoor het moeilijker wordt de economie stabiel te houden.

Als de toegenomen vraag niet beantwoord wordt met een stijgend aanbod door middel van technologische innovaties, betekent dit een oplopende inflatie met nadelige gevolgen voor de economische groei.

Forum

Steeds meer bezoekers doen mee aan ons FORUM. Het biedt de gelegenheid om kennis te delen en van gedachten te wisselen. Ik nodig u van harte uit om lid te worden van ons Forum en actief mee te doen.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/economie/inflatie/gaat-inflatie-verder-oplopen/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

Reacties (1 reactie)

Toon: Nieuwste | Oudste

  1. Francis says:

    Eigenlijk een vreemde vraag die er op wijst dat de auteur niet zo goed begrijpt wat inflatie is: een meer dan proportionele groei van de geldhoeveelheid. De stijging van de prijs van goederen en diensten is er een gevolg van. Met QE I en QE II , TARP, Bailouts, enz…hadden we een meer dan proportionele groei van de geldhoeveelheid. Met andere woorden, de inflatie is al AANWEZIG….en nu volgt de prijsinflatie.

wp-puzzle.com logo