DAX-systeem: van € 7.000 naar € 34.951

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Sinds 2008 is een gemiddelde koopwoning in Nederland 34 duizend euro minder waard geworden. Gecorrigeerd voor inflatie zijn koopwoningen gemiddeld 63 duizend euro in waarde gedaald.

Huizenprijs daalt met 34.000 euro

Sinds 2008 is een gemiddelde koopwoning in Nederland 34 duizend euro minder waard geworden. Gecorrigeerd voor inflatie zijn koopwoningen gemiddeld 63 duizend euro in waarde gedaald. Omgerekend naar alle koopwoningen in Nederland is sinds de start  van de crisis 130 miljard euro aan waarde in woningen verdampt. Gecorrigeerd voor inflatie zijn koopwoningen gemiddeld 63 duizend euro in waarde gedaald. Omgerekend naar alle koopwoningen in Nederland is sinds de start van de crisis 130 miljard euro aan waarde in woningen verdampt. Dat blijkt uit cijfers van Calcasa,een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed.

Gemiddelde waardevermeerdering of verlies per woning

Gemiddelde waardevermeerdering of verlies per woning

Figuur 1 toont het huidige waardeverschil van de gemiddelde Nederlandse koopwoning sinds het jaar van aankoop. Woningen gekocht in de periode 1995-2004 kennen over het algemeen een waardevermeerdering, terwijl woningen in de periode 2005-2013 te maken hebben met een waardeverlies. Woningen gekocht in 2008 kennen het grootste waardeverlies: 34 duizend euro.

Grootste relatieve waardeverlies in de Betuwe regio

De grootste relatieve waardedaling vindt plaats in Buren, Wijdemeren, Maasdriel, Geldermalsen en Zaltbommel. De gemeente Buren is koploper: een gemiddelde woning is daar 71 duizend euro in waarde gedaald sinds 2008.

Tabel top 5 gemeenten met de grootste relatieve waardedaling sinds het jaar van aankoop

Tabel top 5 gemeenten met de grootste relatieve waardedaling sinds het jaar van aankoop

Rotterdam presteert het beste van de grote steden

Van de vijf grote steden in Nederland heeft Rotterdam het beste gepresteerd. Koopwoningen in de
gemeente Rotterdam hebben sinds het begin van de crisis het minst aan waarde verloren in vergelijking met de andere grote steden: gemiddeld 24 duizend euro. In Eindhoven is het waardeverlies
het grootst geweest sinds het begin van de crisis: daar verloor een gemiddelde koopwoning 42 duizend euro aan waarde. Van alle grote gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) in Nederland heeft
Groningen het beste gepresteerd. Een gemiddelde woning gekocht in 2008 heeft slechts 10 duizend euro aan waarde verloren.

Gemiddelde waardevermeerdering of verlies per woning in de vijf grootste steden

Gemiddelde waardevermeerdering of verlies per woning in de vijf grootste steden

Gemiddelde woningprijs en prijsverandering (jaar op jaar) in Nederland

Gemiddelde woningprijs en prijsverandering (jaar op jaar) in Nederland

Bron: Calcasa

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/economie/huizenmarkt/huizenprijs-daalt-34-000-euro/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo