DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Alcoa als conjunctuurvoorspeller

In plaats van de economische voorspellingen voor 2011 van internationale organisaties of van grootbanken te gebruiken, is het soms aardig om de visie van een grote industriële onderneming te gebruiken met belangen over de hele aardbol.

Deze Amerikaanse geïntegreerde aluminiumproducent is altijd de eerste van de grote bedrijven met financiële cijfers en publiceerde al op 10 januari jl. haar jaarcijfers over 2010 en de verwachtingen voor 2011. Alcoa is actief over de hele bedrijfskolom van winning (mijnbouw), raffineren, smelten en produceren en hergebruiken van aluminium producten. Met 200 productlocaties verspreid over 31 landen moet dit bedrijf  dus een commercieel gevoel ontwikkelen voor wat er in de toekomst gaat gebeuren.

De CEO, Klaus Kleinfeld, gaf in zijn presentatie het volgende staatje met zijn verwachtingen voor 2011 voor de aluminiumconsumptie.

LandAluminium-consumptie             (in mmt) 20112010  groei2011 groei
Rusland1,06%10%
Brazilië1,116%15%
India1,914%15%
Overig*3,67%24%
Azië excl. China5,4510%15%
Noord Amerika5,66%6%
Europa6,94%4%
China19,021%15%
Totaal44,513%12%

*Midden Oosten, Latijns Amerika excl Brazilië en rest van de wereld.

China, de tweede economie van de wereld, neemt al bijna de helft van de wereldconsumptie voor haar rekening. Het groeitempo vertraagt t.o.v. 2010; dit is in lijn met de consensus BBP-voorspellingen.

In Noord Amerika en Europa voorziet Alcoa geen versnelling in de consumptiegroei van aluminium. In het algemeen zien de macro-voorspellers wel een economische versnelling in de V.S. dankzij de monetaire en budgettaire stimuli.

De echte groei in de wereldaluminiumconsumptie komt uit de rest van de wereld, met name de groep “overig”. De meeste macro-ramingen voor het BBP voor deze groep zijn wat voorzichtiger met een pas op de plaats of een kleine groeivertraging.

In de kop van dit artikel staat nog een matrixtabel met de verwachte ontwikkeling van de belangrijkste eindmarkten voor Alcoa. Opvallend, maar logisch, is dat er een verdere aftakeling wordt gezien van de commerciële bouwmarkt in Noord Amerika en Europa. De verwachtingen voor China blijven hooggespannen, met uitzondering van de truck-markt.

Natuurlijk maakt de tak van industrie waarop Alcoa actief is, maar een deel uit van het wereld bruto product Maar het is aardig om over een jaar te zien of de grote lijnen die Kleinfeld nu schetst, de ontwikkelingen in de verschillende blokken beter voorspellen dan de macro-benaderingen.

Tenslotte, hoe gaat Alcoa het zelf doen? Met een kwartaalwinst van $ 258 mln werd het beste resultaat sinds de crisis van 2008 geboekt. Het bedrijf verwacht de opgaande lijn te kunnen voortzetten. Ondanks het feit dat de wereldvoorraden nog voldoende zijn voor 52 dagen consumptie, ziet men nog volop kansen. Er wordt op gewezen dat de koperprijs in 7 jaar met 320% is gestegen en dat aluminium in toenemende mate als vervanging van koper zal worden ingezet.

De beleggers hechtten minder geloof aan dit verhaal. Na de presentatie van de cijfers stopte de opmars van de aandelenkoers. De analisten van Credit Suisse denken dat alle optimistische groeiverwachtingen al in de huidige koers zitten en noemen het aandeel met een K/W van 14,3 duur t.o.v. de concurrenten. Hun koersdoel is $ 18,50 (Hold).

Franke Burink
Castanje Vermogensbeheer

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/economie/alcoa-als-conjunctuurvoorspeller/

Gerelateerde artikelen:

Franke Burink

Franke Burink is partner/vermogensbeheerder bij Castanje Vermogensbeheer, sinds 1 januari 2013 gefuseerd met FinalTrust Vermogensbeheer. Hij is secretaris van de Vereniging van Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs (VEOV). Tot 2000 was Franke o.a. werkzaam als econoom en private banker bij ABN AMRO Bank. Hij heeft gepubliceerd over rente- en valutabewegingen en het monetaire beleid in de OECD-landen.

facebook twitter

verkorte link:


top

Reacties (1 reactie)

Toon: Nieuwste | Oudste

  1. Dirk says:

    Als ik de evolutie van de Baltic Dry Index (BDI) bekijk over de laatste maanden dan lijken me deze groeicijfers voor 2011 zwaar overschat. Doe er maar gerust een kwart van af (en kom niet zagen dat de BDI daalt omdat er meer zeetankers in gebruik worden genomen, want dat verhaaltje geloof ik niet).

wp-puzzle.com logo