DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Mocht u een vermogensbeheerder hebben dan zal deze u in de toekomst meer gaan vertellen over de concrete risico’s die u loopt.

Uw vermogensbeheerder wordt Risicowijzer

Mocht u een vermogensbeheerder hebben dan zal deze u in de toekomst meer gaan vertellen over de concrete risico’s die u loopt.

Misleiding

Uit onderzoek is gebleken dat de namen voor beleidsvormen die beheerders hanteren en de daaraan gekoppelde risico’s nogal uiteenlopen. Voor een cliënt is het daardoor moeilijk om een vergelijking te maken tussen de verschillende mogelijkheden. Tot op heden worden risico’s nogal vaag gecommuniceerd in termen als: defensief, behoedzaam, beschermd beleggen, gematigd offensief of bijvoorbeeld het tot de verbeelding sprekende: avontuurlijke profiel? Het zegt mij allemaal niets totdat ik de selectie zie waarin men gaat beleggen.

Opheldering

Vrijdag 19 november 2010 heeft de AFM het “leidraad informatie over risicoprofielen” gepubliceerd. Het doel van deze leidraad is om cliënten meer inzicht te geven in beleggingen en risico’s die behoren bij een bepaald risicoprofiel. Uiteindelijk kan de consument daardoor een betere keuze maken tussen twee beleggingsvoorstellen en de risico’s die daarmee samenhangen.

Het startpunt van het meten van Risico is bewegelijkheid. En de bewegelijkheid wordt statistisch uitgedrukt in de standaarddeviatie.

Risicomaatstaf

In een eerdere publicatie over standaard risicoprofielen heeft de AFM al een voorzetje gedaan om te gaan werken met standaarddeviatie als risicomaatstaf. Op Europees niveau ligt er een voorstel om te werken met 7 volatiliteitintervallen, oftewel bewegelijkheidbandbreedtes van portefeuilles. (voor verpakte beleggingsproducten)

1          0%-0,05%

2          0,5%-2%

3          2%-5%

4          5%-10%

5          10-15%

6          15%-25%

7          25- hoger

Voorbeeld portefeuille

Als een portefeuille een standaarddeviatie heeft van 6% dan betekent dit dat in 68% van de gevallen het rendement in een jaar binnen een bandbreedte van -6% en +6% zal vallen ten opzichte van het te verwachte rendement. Mocht het te verwachte rendement 5% zijn betekent dit met een betrekkelijke zekerheid (68%) dat uw rendement gaat uitkomen tussen de -1% en +11%. Als u twee keer de standaarddeviatie neemt dan wordt de betrouwbaarheid 95%.

Als cliënt wil je weten waar je aan toe bent. Een hele verheldering moet het zijn om straks een indicatie te hebben van de bewegelijkheid van je portefeuille, natuurlijk wel met een bepaalde betrouwbaarheidsinterval (het blijft statistiek).

Rekenwerk

De exercitie om de standaarddeviatie van een portefeuille te bepalen is geen kattenpis. Zeker als deze bestaat uit diverse categorieën. De ingrediënten die je voor deze formule nodig hebt zijn: standaarddeviatie per categorie, onderlinge correlatiecoëfficiënt en het gewicht per beleggingscategorie.

Laat de AFM nu gekomen zijn met een correlatiematrix (bron VBA) en een indeling van 17 beleggingscategorieën met bijbehorende standaarddeviatie (bron VBA). Iedere vermogensbeheerder is nu in staat om per portefeuillestrategie een helder beeld van het risico te geven door de standaarddeviatie te berekenen en te communiceren.

Hieronder een paar voorbeelden van standaarddeviaties per individuele categorie:

Staatsleningen Euro AAA-AA                         3,5%

Investmentgrade Bedrijfsobligaties Euro     5%

Aandelen ontwikkelde landen                       17,5%

Aandelen opkomende markten                     22,5%

Vastgoed indirect Nederland                        7,5%

Grondstoffen                                                 22,5%

Kritiek

Een puntje van kritiek op de standaarddeviatie van de categorie obligaties is wel dat de looptijd er niet in is meegenomen. De looptijd die van grote invloed is op de rentegevoeligheid (bewegelijkheid) wordt zodoende niet meegenomen. Aan de vermogensbeheerder de taak om deze binnen de perken te houden.

Naast inzicht in de risico’s is inzicht in de kosten van even groot belang. Iedere cliënt dient de kostenstructuur, ook achter de schermen in beeld te hebben zodat duidelijk wordt wat de impact is op het rendement.

Conclusie

Vermogensbeheer is een vak, waarbij het gaat om rendement en risico’s van beleggingen in plaats van het bedenken van mooie namen voor beleidsvormen die voor cliënten moeilijk te doorgronden zijn. Een cliënt behoort naast inzicht in de risico’s ook een helder beeld te hebben van de kosten, zodat een goede keuze gemaakt kan worden tussen de verschillende aanbieders en voorstellen. Wij zijn een groot voorstander van “echt” transparant werken en zijn blij met het initiatief van de AFM.

Drs. ing Alain E. de Haas
Managing Director Helliot
http://www.helliot.nl/

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/beleggen/uw-vermogensbeheerder-wordt-risicowijzer/

Gerelateerde artikelen:

Alain de Haas

Alain de Haas is managing director van Helliot Vermogensbeheer, geregistreerd bij de AFM, DNB en DSI. Alain bekijkt de dingen nuchter en analytisch en gelooft dat je alleen structureel geld kunt verdienen als je de kosten laag houdt, geen moeilijke constructies optuigt en alleen zuivere en transparante effecten gebruikt. Het doel van zijn columns is om beleggers tips te geven om meer rendement uit hun vermogen te halen.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo