DAX-systeem: van € 7.000 naar € 34.951

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Nu de kredietcrisis vele slachtoffers heeft opgeleverd zij er meerdere standpunten ingenomen omtrent de wijze hoe financiële instellingen met hun beleggingsadvies moeten omgaan.

AFM: Beleg in indextrackers!

Toezichthouder neemt standpunt in omtrent de discussie passief versus actief beleggen

Nu de kredietcrisis vele slachtoffers heeft opgeleverd zijn er meerdere standpunten ingenomen omtrent de wijze hoe financiële instellingen met hun beleggingsadvies moeten omgaan.

Standpunt AFM

In december 2009 is de leidraad ‘Zorgvuldig advies bij vermogensopbouw’ gepubliceerd. Op pagina 25 en 26 wordt aangegeven welke beleggingsmethodiek de voorkeur heeft van de AFM. In de Nederlandse markt worden vrijwel alleen maar actief beheerde beleggingsfondsen aangeboden en geadviseerd. De AFM vindt dit opvallend maar zegt dit te kunnen verklaren doordat professionele fondsbeheerders denken dat zij juist in staat zijn de markt te verslaan. Een andere verklaring die de AFM noemt is dat banken en vermogensbeheerders geld verdienen door actief beheerde beleggingsfondsen te adviseren. De kosten van actief beheerde beleggingsfondsen ligt rond de 1,5 %, die van passief beheerde fondsen ergens tussen de 0,3 % en 0,4 %.

De AFM stelt dat de keuze tussen actief en passief beleggen een belangrijke is en dat de prestaties van actieve beleggingsfondsen in verreweg de meeste gevallen achterblijven bij passieve indexfondsen. Vanwege de slechte prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen vindt de AFM dat ‘het standaard aanbieden en adviseren van actief gemanagede fondsen niet in het belang van de klant lijkt te zijn’. Desondanks worden in de Nederlandse markt ‘vrijwel alleen maar actief gemanagede fondsen actief aangeboden en geadviseerd’.
Erg opmerkelijk is de volgende opmerking:

‘Een advies om (voor een deel van de portefeuille) in een actief gemanaged fonds te stappen, moet zorgvuldig worden gemotiveerd. Een motivering als ‘de onderzoeksafdeling heeft de beste actieve fondsmanagers zorgvuldig geselecteerd’ is onvoldoende, omdat het immers blijkt dat in slechts weinig gevallen de actief gemanagede fondsen het beter doen.’
Hiermee stelt de AFM dat het gebruik van passieve beleggingsinstrumenten de norm moet zijn en dat het gebruik van andere, lees actieve beleggingsinstrumenten, goed gemotiveerd moet worden.

Commissie Frijns

Minister Donner heeft een commissie ingesteld om het beleggingsbeleid van pensioenfondsen te onderzoeken. Dit naar aanleiding van de kredietcrisis. In het rapport wordt o.a. het volgende geconcludeerd:

‘In de afgelopen tien jaar het grootste deel van Europese beleggingsfondsen die actief hebben belegd in aandelen het slechter hebben gedaan dan de index. Op het gebied van vastrentende waarden is het beeld nog onthutsender. Europese en Amerikaanse obligatiefondsen die actief beleggen presteren voor het overgrote deel (96%) minder goed dan de index’.

De commissie vindt het opvallend dat pensioenfondsen nog altijd even veel actief beleggen als vroeger ondanks dat ‘de resultaten van actief portefeuillebeheer al decennia lang tegen blijken te vallen en er geen degelijk wetenschappelijk bewijs bestaat dat actief management lonend is.

Conclusie

Het is dus duidelijk, het gebruik van passieve beleggingsinstrumenten, zoals indextrackers, dient dus de norm te zijn. Wordt een belegger toch een actief beheerd beleggingsfonds geadviseerd, dan dient de adviseur aan te tonen dat actief beleggen loont. Onderzoek toont aan dat dit een vrijwel onmogelijk opgave is.

Jan de Vries
www.devriesinvestmentservices.nl

Wilt u discussiëren over passief versus actief beleggen. Dan kunt u terecht op ons forum: Klik hier

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/beleggen/afm-beleg-in-indextrackers/

Gerelateerde artikelen:

Jan de Vries

Jan de Vries is oprichter en algemeen directeur van De Vries Investment Services. Kernwoorden zijn onafhankelijkheid, transparantie en objectiviteit. Jan heeft 15 jaar ervaring opgedaan in de financiële wereld. Hij heeft functies bekleed als vermogensbeheerder, manager van een beleggingsafdeling bij een grootbank en heeft deel uitgemaakt van het managementteam van een grootbank. Hij weet dus als geen ander hoe beleggingsafdelingen van banken opereren en hun geld verdienen.

facebook twitter

verkorte link:


top

Reacties (1 reactie)

Toon: Nieuwste | Oudste

  1. gxd says:

    Hallo

    Is dat ook zo voor managed future fondsen ?

    Ik denk het niet als je bekijkt welke resultaten een transtrend (gevestigd in Rotterdam)behaalt heeft de vorige jaren.
    Allen daarheen?

wp-puzzle.com logo