DAX-systeem: van € 7.000 naar € 35.443

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Levensverzekeraars beloofden eind jaren negentig hoge en gegarandeerde rentes op hun producten. Op dat moment stond het verslaan van de concurrenten op de eerste plaats.

Aegon; eerlijk over later?

Levensverzekeraars beloofden eind jaren negentig hoge en gegarandeerde rentes op hun producten. Op dat moment stond het verslaan van de concurrenten op de eerste plaats. Wat de toekomst zou brengen was van minder belang. Deze oude beloftes drukten de afgelopen jaren zwaar op de resultaten van vele verzekeraars.

Door alle stimuleringsmaatregelen van centrale banken wereldwijd was het erg moeilijk deze gegarandeerde rentes überhaupt in de markt te krijgen. Daarnaast rekenen verzekeraars met de huidige geldende marktrentes voor het waarderen van hun verplichtingen. Lage rentes zijn hierdoor niet positief voor de resultaten van verzekeraars.

Maar de vooruitzichten zijn aan de beterende hand. Nu de marktrente verder omhoog lijkt te gaan, biedt dit kansen voor de sector als geheel, maar zeker ook voor individuele verzekeraars. Eén daarvan die ik graag uitlicht is de grootste verzekeraar van eigen bodem: Aegon.

Aegon is een grote ontwikkelaar van pensioenproducten en biedt verschillende soorten verzekeringen aan, zoals auto-, levens- en reisverzekeringen. In 2008 kreeg Aegon nog een kapitaalinjectie van 3 miljard euro van de Nederlandse staat. Deze werd in 2011 geheel afbetaald. Vandaag de dag staat het bedrijf er dan ook heel anders voor dan een paar jaar geleden. Zo heeft het de laatste jaren veel niet-kernactiviteiten afgestoten en de balans dusdanig versterkt.

Deze verzekeraar die vooral in Nederland bekend is heeft niet alleen klanten in haar thuisland. Zo bezit Aegon sinds 1999 het Amerikaanse Transamerica, één van de grootste verzekeraars in Amerika, en heeft het verschillende dochterbedrijven in Mexico, Brazilië, India en Oost-Europa. Daarnaast is Aegon ook actief in China. Daar krijgt het merk Aegon steeds meer bekendheid onder het publiek, onder andere door middel van het tv programma ‘Football Dream’, opgestart door Ajax om voetbal te promoten.

Door de eerdere genoemde lage marktrente waren de recente kwartaalresultaten van Aegon niet om over naar huis te schrijven. De lagere rentes maakten de contant gemaakte verplichtingen hoger. De laatst gerapporteerde cijfers bieden echter meer hoop voor de toekomst. Aegon realiseerde een stijging van de operationele winst van 8 procent en een sterke vrije kasstroom van 647 miljoen euro. Het management geeft daarbij aan dat de strategische transformatie haar vruchten begint af te werpen.

Vooral de afdeling pensioenen presteert beter door een stijgende vraag uit Nederland en Groot-Brittannië. De vermogensbeheertak wordt momenteel ingezet om stabielere inkomsten te genereren op basis van provisies. Zo wordt de onderneming minder gevoelig voor de nukken en grillen van de markt.

Naast verbeterde resultaten heeft Aegon een zeer sterke eigen vermogenspositie. De solvabiliteit bedraagt momenteel zo’n 220 procent. Aegon bereidt zich op deze manier voor op aankomende strengere Europese solvabiliteitseisen. Maar daarnaast draagt het ook bij aan een stabiel dividendrendement en solide positie in de toekomst.

Deze solide positie is ook wel nodig. Mogelijke pensioen- en hypotheekhervormingen in Nederland hebben vanzelfsprekend invloed op de toekomstige resultaten van Aegon. Ook moet blijken of de huidige reserveringen voor de Koersplan-claim voldoende zijn. De herstructureringen in onder andere Spanje en het Verenigd Koninkrijk leiden in ieder geval wel tot lagere operationele kosten. En vooral kleinere bedrijfspensioenfondsen brengen door de steeds strengere regels het pensioenbeheer steeds vaker onder bij grotere verzekeraars als Aegon.

Al met al is Aegon een interessante herstelkandidaat die kan profiteren van mogelijk verder stijgende rentes. Deze zal waarschijnlijk het eerst in de Verenigde Staten verder doorzetten, een regio waar Aegon een groot deel van haar omzet en resultaat realiseert. Het dividendrendement van 4 procent, dat met de huidige solvabiliteitsratio’s aardig houdbaar moet zijn, is een mooie toegift. Voor wie denkt dat de rentes op korte termijn kunnen stijgen en de balans van Aegon sterk genoeg vindt, kan de verzekeraar een mooie aanvulling zijn op een goed gespreide portefeuille.

Auteur heeft privé geen positie, cliënten van Fintessa hebben Aegon in portefeuille. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/fondsen/aegon-eerlijk-later/

Gerelateerde artikelen:

Martine Hafkamp

Martine Hafkamp is oprichter, algemeen directeur en senior vermogensbeheerder bij Fintessa Vermogensbeheer. Zij studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en rondde ook de opleiding tot beleggingsanalist met goed gevolg af. Zij is ruim 18 jaar in de effectenbranche actief als assetmanager en vermogensbeheerder. Na een aantal jaar in de institutionele wereld als belegger actief te zijn geweest, maakte zij zo’n 10 jaar geleden de overstap naar particulier vermogensbeheer. Martine Hafkamp won in 2008 de Gouden Stier als Beursvrouw van het jaar. Zij geeft regelmatig haar visie op de ontwikkelingen op de beurs en bespreekt beleggingskansen die zich daarop voordoen op (internet)TV en in columns die in diverse elektronische en gedrukte media worden gepubliceerd. Ook verzorgt zij desgevraagd lezingen.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo