DAX-systeem: van € 7.000 naar € 33.769

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


Heeft de geschiedenis zich herhaald in Q1 van 2010? Begin van het jaar schreven we een artikel met de titel "Beursjaar 2010 de spiegel van 2004?" Heeft het eerste kwartaal van 2010 zich weten te spiegelen aan het eerste kwartaal van 2004?

Werkt de spiegel van de AEX?

Heeft de geschiedenis zich herhaald in Q1 van 2010? Begin van het jaar schreven we een artikel met de titel ” Beursjaar 2010 de spiegel van 2004?” Heeft het eerste kwartaal van 2010 zich weten te spiegelen aan het eerste kwartaal van 2004? Of heeft het onderbuik gevoel me in de steek gelaten?

In de onderstaande grafieken zijn de slotkoersen weergegeven van de S&P 500 en de AEX gedurende het eerste kwartaal van 2004 en 2010. Na een voortvarende start van beide indices in januari 2010, gingen de indices gedurende de maand hard onderuit tot de eerste week van februari ( zie ook tabellen). De indices veerde sterk op terwijl de de indices van 2004 zijwaarts en zelfs de weg naar beneden insloegen in maart 2004. Aan het einde van de maand maart 2004 was een kleine rally zichtbaar maar voor de AEX niet genoeg om boven de laagste stand in januari 2004 uit te komen terwijl de S&P 500 dit wel wist te bewerkstelligen.

Grafiek 1: S&P 500 – jan-maart 2004 en 2010

S&P 500 – jan-maart 2004 en 2010

Bron: Factset, S&P 500 , Iniohos Investment Management

Grafiek 2: AEX – jan-maart 2004 en 2010

AEX – jan-maart 2004 en 2010

Bron: Factset, S&P 500 , Iniohos Investment Management

In de onderstaande tabel zijn de laagste, hoogste en slotstanden van de AEX en de S&P 500 van de maanden januari, februari en maart opgenomen.

Tabel 1: De AEX en de S&P 500 in het eerste kwartaal 2004

De AEX en de S&P 500 in het eerste kwartaal 2004

De AEX en de S&P 500 in het eerste kwartaal 2004

Bron: Factset, S&P 500 , Iniohos Investment Management

Table 2: De AEX en de S&P 500 in het eerste kwartaal 2010

De AEX en de S&P 500 in het eerste kwartaal 2010

De AEX en de S&P 500 in het eerste kwartaal 2010

Bron: Factset, S&P 500 , Iniohos Investment Management

Beide indices sluiten in januari 2010 met een verlies af in tegenstelling tot 2004. Na de zeer volatiele maand februari weten de indices de weg naar boven te vinden om maart positief af te sluiten en weer boven de hoogste niveaus van januari uit te stijgen.

Voor de AEX en S&P 500 werden de toppen bereikt van respectievelijk 345.61 en 1174.17 in maart 2010 terwijl de laagste standen werden bereikt in de maand februari van 315.04 en 1056.74. In 2004 werden de hoogste standen bereikt in februari en de laagste standen in maart.

De spreuk ” de geschiedenis herhaalt zich” is voor 2010 niet van toepassing. 2010 zal een jaar zijn met zijn eigen dimensies.

Welke factoren zullen 2010 nu de komende maanden in de greep houden? Het strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van Goldman Sachs? De onzekerheid over de financiering van de Griekse schulden lijkt nu met het akkoord van de Griekse regering en het Internationaal Monetair Fonds en Europese Commissie opgelost. Maar is de jacht nu geopend op de andere Zuid Europese landen? Het jaar 2010 zal een spannend jaar worden voor de aandelenmarkten.

Het onderbuik gevoel heeft mij inderdaad in de steek gelaten. Kijkend naar de correlatie tussen de onderliggende series van 2010 en 2004 in het eerste kwartaal dan moeten we concluderen dat het zelfs gaat om een negatieve correlatie van respectievelijk 0.62 en 0.61 voor de S&P 500 en de AEX.

Jean Paul van Straalen, CMT, FRM
Iniohos Investment Management

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen/aex/werkt-de-spiegel-van-de-aex/

Gerelateerde artikelen:

Jean Paul van Straalen

Jean Paul van Straalen heeft voorheen gewerkt als co-portfolio manager ABN AMRO Global Equity Value Fonds, een kwantitatief gedreven wereldwijd waardefonds en als Senior Quant Strategist binnen ABN AMRO Asset Management. Jean Paul heeft sinds 1991 ervaring opgedaan op het gebied van financiële producten en risicomanagement bij onder meer de Indonesische Overzeese Bank en Van Den Boom Groep. Jean Paul heeft economie aan de RijksUniversiteit Groningen gestudeerd en is daarnaast gecertificeerd risicomanager en technisch analist. Sinds januari 2009 is Jean Paul co-managing partner bij Iniohos Investment Management en Iniohos Advisory Services waar zij ondermeer onafhankelijk beleggingsadvies verzorgen, beleggingsstrategieën analyseren en het beheren van vermogen van professionele beleggers. Momenteel is hij werkzaam als interim Treasurer bij ING Investment Management specifiek voor het Nationale Nederlanden Bank mandaat.

facebook twitter

verkorte link:


top

wp-puzzle.com logo