DAX-systeem: van € 7.000 naar € 34.951

Zowel automatisch als door middel van SMS signalen

Klik hier voor meer informatie en resultaten


AEX nu naar 355?AEX nu naar 355?

Beurzen gaan nog veel hoger

Aandelen en andere effecten gaan de komende maanden nog scherp stijgen. Wees echter ook voorbereid op een hogere inflatie.

Recente cijfers wijzen op een sterke groei van de Amerikaanse arbeidsproductiviteit. Tegelijkertijd vertoont de arbeidsmarkt geen tekenen van herstel. Deze combinatie leidt tot een hogere productiviteit en daarmee tot stijgende bedrijfswinsten.

Forse groei productiviteit

In de afgelopen twee kwartalen steeg de Amerikaanse arbeidsproductiviteit exclusief de landbouwsector op jaarbasis met 8,2%, de snelste groei in 48 jaar. Deze hoge groei is op den duur onhoudbaar. De productie per uur in de sector duurzame goederen steeg in het derde kwartaal met 21,2% op jaarbasis. Als dit tempo zich voortzet betekent het dat binnen drie jaar geproduceerd kan worden zonder werknemers.

De productiviteitscijfers wijzen dus op een aanstaande groei van de werkgelegenheid. Dat is bevestigd door de laatste ISM-cijfers. In oktober bedroeg de Amerikaanse inkoopmanagersindex voor de productiesector 53,1 wat wijst op een matige toename van de werkgelegenheid binnen één tot twee maanden. Historisch gezien volgt de dienstensector deze trend met een vertraging van circa één maand.

Spectaculaire toename winstmarges

De productiviteitscijfers onthullen dus een op hande zijnde banengroei. Daarnaast wijzen zij op een forse stijging van de winstmarges. Een maatstaf hiervoor is de verhouding tussen de prijzen en de groei van de arbeidskosten (exclusief de landbouwsector).

Deflator VS minus de groei van de arbeidskosten (beide op jaarbasis)

Deflator VS minus de groei van de arbeidskosten (beide op jaarbasis)

Uit bovenstaande figuur kunt u afleiden dat dit verschil nu op het hoogste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog staat. Deze spectaculaire toename van de marges wijst op een aanzienlijke stijging van de bedrijfswinsten.

De daling van de arbeidskosten per eenheid product wijst volgens zakenbank Barclays op een groei van de bedrijfswinsten van 30% jaar-op-jaar in 2010. (zie onderstaande figuur)

Amerikaanse bedrijfswinsten, Nationale Rekeningen en operationele winst per aandeel, S&P 500-index (percentuele verandereningen jaar-op-jaar), werkelijk en gemodelleerd

Amerikaanse bedrijfswinsten, Nationale Rekeningen en operationele winst per aandeel, S&P 500-index (percentuele verandereningen jaar-op-jaar), werkelijk en gemodelleerd

Deze stijging is uiteraard tijdelijk en zal getemperd worden als eenmaal de werkgelegenheid begint toe te nemen. Zie ook de column van Jan-willem Nijkamp.

Het is echter aannemelijk dat bedrijven in de komende twee tot drie kwartalen voorzichtig blijven omdat het herstel dan nog pril is. De omstandigheden voor een verdere groei van de bedrijfswinsten zullen dus op korte termijn in stand blijven.

Kasstroom bedrijven verbetert

De kasstroom van bedrijven zal dus verder verbeteren. Een deel hiervan zal gebruikt worden om de schulden af te bouwen. Onduidelijk is welk deel aangewend zal worden om aandelen in te kopen, te investeren of het dividend te verhogen. Waarschijnlijk zal in de komende twee tot drie kwartalen bedrijven hun schulden verder verlagen. Geleidelijk zal het accent daarna verlegd worden op overnames en teruggave naar de aandeelhouders.

De schuldenafbouw tezamen met het zeer soepele monetaire beleid leidt tot zeer lage reële rentes. Dit kan op lange termijn weer een zeepbel in de economie creëren. De huidige fase is waarschijnlijk een verdere stijging van de koersen van aandelen en andere effecten. De lage rente zal eveneens de economie stimuleren zodat de groei wel eens veel hoger kan uitvallen dan wordt aangenomen. Door de snellere expansie komt het inflatiespook weer uit de kast.

Conclusie

Verwacht een verdere toename van de koersen van aandelen en andere effecten en wees voorbereid op een oplopende inflatie.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Artikel is geprint van De Kritische Belegger: http://www.dekritischebelegger.nl

URL(internetadres) naar het artikel: http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/beurzen-gaan-nog-veel-hoger/

Gerelateerde artikelen:

Satilmis Ersintepe

Satilmis Ersintepe heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna bekleedde hij diverse functies in de financiële wereld. Sinds 2002 houdt hij zich bezig met de financiële journalistiek. Zo was hij redacteur van de financiële website BeursOnline en heeft tevens voor diverse sites geschreven.

facebook twitter

verkorte link:


top

Reacties (5 reacties)

Toon: Nieuwste | Oudste

 1. henk korbee says:

  Op basis van wat is de verwachting dat er ‘torenhoge’ inflatie komt?

 2. SatilmisSatilmis says:

  Henk, bij mijn weten heb ik niet gesteld dat er torenhoge inflatie komt. Ik verwacht zelfs in de komende kwartalen dat de geldontwaarding gematigd blijft. De inflatie kan wellicht gaan oplopen als de groei aantrekt.

 3. henk korbee says:

  Satilmis, ik schreef ‘torenhoge’. Laat ik het anders opschrijven. Waarom zou er inflatie te verwachten zijn onder deze omstandigheden? Wat is economische groei? Bekend is dat men met procenten maar wat aanrommelt. Kwartaalgroei is nu de nieuwste mode.

 4. ad says:

  Toch vreemd dat de 30 jarige obligaties niet dalen. De markt heeft blijkbaar een andere verwachting zelfs nadat vandaag er hogere inflatiecijfers gepubliceerd werden.??

 5. SatilmisSatilmis says:

  @henk ik verwacht op korte tot middellange termijn een gematigde ontwikkeling van de inflatie.

  @Ad,de inflatiecijfers tonen aan dat de geldontwaarding nog steeds gematigd blijft. De zogenaamde kerninflatie (exl voeding en energie) was er sprake van een prijsstijging van 1,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Een maand eerder was de stijging ten opzichte van vorig jaar 1,5 procent.

  Je ziet dus hier disinflatie. Ik verwacht dan ook dat op korte termijn het rendement op de 30 jarige staatsobligaties niet zullen oplopen en dus de koers van die staatsleningen niet zullen dalen.

wp-puzzle.com logo